EU:n Pohjoisen periferian ohjelma rahoittaa kolmivuotista hanketta, jota Pohjois-Suomi toteuttaa yhteistyössä Pohjois-Ruotsin, Skotlannin ja Islannin kanssa. Suomessa hanketta vetävät MTT ja Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Hankkeen nimi on Kestävät kasvit Euroopan äärialueilla, New Plants for Northern Periphery Market (NPNP)

Hankkeella on kolme päätavoitetta. Ensiksikin tavoitteena on pohjoisten taimimarkkinoiden talvenkestävien koristekasvien valikoiman laajentaminen. Toiseksi pyritään lisäämään kestävien kasvien käytöä pohjoisten alueiden viherrakentamisessa, kuten matkailukeskuksissa. Kolmantena tavoitteena on, että paikallisen tuotannon lisääntyessä viheralan hiilijalanjälki pienenee.

Hankkeessa tullaan valikoimaan tutkimuslaitosten kasvikokoelmista kymmenkunta parasta emo-kasvia lisäykseen ja kasvivaihtoon kumppanimaiden kanssa.

Hankkeessa perustetaan kolmeen pohjoissuomalaiseen kohteeseen – Oulun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan, Arboretum Apukkaan Rovaniemelle sekäLuontokeskus Kellokkaaseen Yllästunturille – istutusalueita, joilla kestäviä kasvilajeja esitellään ja lajien menestymistä seurataan.Taimistoviljelijöiden ja taimikaupan kanssa etsitään yhteistyömuotoja, joilla kasvien saatavuutta parannetaan.

Hanke on käynnistynyt kesällä 2009. Helmikuun toisella viikolla Pohjois-Suomen viheralan ammattilaisille lähtee kysely. Se selvittää, millaisia ominaisuuksia pohjoisten alueiden koristekasveilta kaivataan ja millaisista kasveista on vähän tarjontaa mutta paljon kysyntää.

Elokuussa hanke järjestää Pohjois-Suomen viherpäivät Kittilän Levillä yhteistyössä mm. Viherympäristöliiton sekä Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi (LKKK) ja Ruralpolis –hankkeiden kanssa. Kaksipäiväisen seminaarin aiheena on viherrakentaminen pohjoisissa matkailukohteissa.

Jaa artikkeli