Elintarvikkeiden sisältämä akryyliamidi ei näytä lisäävän ihmisten riskiäsairastua syöpään, kertoo tiistaina julkistettu ruotsalais-amerikkalainentutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin lähes tuhannen munuais-, virtsarakko-, paksu- tai peräsuolen syöpää sairastavan potilaan ruokatottumukset.Verrokkiryhmänä oli 538 tervettä henkilöä.

Tiedot tutkittavien ruokatottumuksista olivat peräisin vuonna 1995aloitetusta syöpätutkimuksesta, jonka aineisto otettiin uudelleentarkasteluun. Erityisesti kiinnitettiin huomiota runsaasti akryyliamidiasisältävien elintarvikkeiden kuten perunalastujen ja ranskanperunoidenkäyttöön. Tarkastelu ei kuitenkaan paljastanut minkäänlaista yhteyttäruokatottumusten ja syöpäriskin välillä.

– Haitalliset vaikutukset aiheuttaa aine, joka syntyy, kun ruuasta saatuakryyliamidi hajoaa elimistössä. Tämä aine erittyy elimistöstä nopeasti,jolloin se kulkeutuu munuaisten, virtsarakon ja suoliston kautta. Jossyöpäriski olisi suuri, tauti todennäköisesti iskisi näihin elimiin, sanooprofessori GUNNAR STEINECK Tukholman Karoliinisesta instituutista SvenskaDagbladetin haastattelussa.

Eläinkokeissa syöpäriski, annokset moninkertaisia

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut akryyliamidin ”todennäköisestisyöpää aiheuttavaksi” aineeksi. Luokittelu perustuu eläinkokeidenperusteella saatuihin tietoihin. Koe-eläimille annetut akryyliamidiannoksetovat kuitenkin sata- tai jopa tuhatkertaisia verrattuna siihen, mitäihminen voi saada tavanomaisen ravinnon mukana.

Ruotsalais-amerikkalaisessa tutkimuksessa akryyliamidi ei lisännytmunuais-, virtsarakko- ja suolistosyöpien riskiä. Tutkijoiden mukaan vieläolisi selvitettävä, lisääkö yhdiste muiden syöpätyyppien riskiä.Esimerkiksi rinta- ja eturauhassyöpää tavataan usein koe-eläimillä, jotkaovat saaneet akryyliamidia.

Akryyliamidi nousi otsikoihin viime keväänä, kun ruotsalaiset tutkimuksetosoittivat, että yhdistettä esiintyy suurina pitoisuuksina tärkkelystäsisältävissä ja korkeissa lämpötiloissa valmistetuissa tuotteissa. Senjälkeen eri puolilla maailmaa on käynnistetty useita tutkimushankkeita,joissa selvitetään tarkemmin akryyliamidin syntymekanismeja ja mahdollisiaterveysriskejä.

Jaa artikkeli