”Kotimaisuudesta kertova Hyvää Suomesta -joutsenlippu ja Puhtaasti Kotimainen-sirkkalehtilippu eivät ole mikä tahansapakkausmerkkejä, vaan niiden käyttöä valvotaan tarkasti. Auditointikoulutuksensaaneet tarkastajat kiertävät yrityksissä ja valvovat, että joutsenlipun sääntöjä noudatetaan. Kasvisten merkin laatu valvotaan pistokokein tukkuliikkeissä.

Joutsenlipun tarkastajienkoulutuksessa perehdytään muun muassa arviointiprosessiin ja erilaisiin laatustandardeihin. Koulutusta antaa esimerkiksi Laatukeskus.

– Suomalaisissa elintarvikeyrityksissä ei esiinny systemaattisia puutoksiajousenlipun käytössä, kertoo ryhmäpäällikkö JORMA KÄRPPÄ Kvalimentalaatupalveluista. Hän sekä projektipäällikkö SATU MUSTALAHTI tekevättarkastuskäyntejä joutsenlippuyrityksiin. Myös Laatuvarma ry:n vt.tominnanjohtaja PIRKKO HAIKKALA valvoo joutsenlipun käyttöä yrityksissä.

Kasviksilla puhtauden valvontaa

Puhtaasti kotimainen -sirkkalehtilippu on yhteisömerkki, jolla on tarkastusmerkin oikeus. Kotimaiset Kasvikset ry on rekisteröinyt merkin vuosikymmen sitten ja yhdistyksen säännöissä on velvollisuus pitää yllä merkin laadun valvontaa, kertoo laatupäällikkö ERKKI RAUTIO.

Yhdistys voi myöntää laatumerkin käyttöoikeuden viljelijälle tai pakkaajalle, joka sitoutuu kirjallisesti ykkösluokan laatuun ja erityiseen huolellisuuteen torjunta-aineiden käytössä. Lisäksi kaikki laatumerkin käyttäjät osallistuvat oman tuoteryhmänsä mainoskampanjan kustannuksiin, kertoo Rautio.

– Kotimaiset Kasvikset ry:n toimeksiannosta kunnalliset elintarvikeviranomaiset ottavat kotimaisuusmerkkiä käyttävien viljelijöiden tuotteista vuosittain noin 300 näytettä torjunta-aineanalyysiin. Tullilaboratorio tutkii näytteet.

– Tutkituista näytteistä liki 80 % on ollut täysin puhtaita eli sellaisia, joista ei voitu löytää minkään torjunta-aineen jäämää. Keskimääräinen jäämäpitoisuus on vain pari prosenttia sallitusta jäämätasosta.

Kasvisten ulkoinen laatu syynissä

Kotimaiset Kasvikset ry:n laatumerkillä varustettujen tuotteiden laatua valvotaan tehostetusti. Yhdistyksen toimeksiannosta yhdistyksen laatutarkastajiksi valtuuttamat maaseutukeskusten vihannesviljelyn neuvojat tarkastavat laatumerkillä varustettujen kasvisten ulkoista laatua. Tarkastuksia tehdään etenkin tukkuliikkeissä ja pakkaamoissa.

Valtuutetut laatutarkastajat tekevät myös vähittäiskauppojen vihannestiskien katselmuksia. Näistä selvityksistä kaupat saavat suosituksenomaisesti ohjeet laadun parantamiseksi.

Ulkoisen laadun tarkastuksia tukkuliikkeissä ja pakkaamoissa sekä kasvis-erien kauppakatselmuksia tehdään vuosittain n. 2500 kappaletta. Näistä perunan laatuanalyysit on keskitetty Lammilla sijaitsevalle Perunantutkimuslaitokselle.

Joutsenlipputuotteiden asiapaperit oltava kunnossa

Hyvää Suomesta -joutsenlippu kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa jaettä sen raaka-aineesta vähintään kolme neljäsosaa on suomalaista. Lihaa,kalaa, kananmunaa tai maitoa sisältävissä tuotteissa kyseistenraaka-aineiden tulee kuitenkin olla täysin suomalaisia.

Tarkastuskäynnin yhteydessä yrityksen on esitettävä dokumentitraaka-aineiden alkuperän osoittamiseksi. Joutsenlippua käyttävän yrityksenon myös kuuluttava Finfood – Suomen Ruokatieto ry:njoutsenlippurekisteriin. Lisäksi tarkistetaan, että joutsenlipuntuoterekisteriin ilmoitetut nimikkeet ovat ajantasalla ja että omavalvontaon toimivaa.

Mikäli tarkastajat havaitsevat, että yrityksessä ei ole kaikki kutenpitäisi, puutteista keskustellaan ja niistä tehdään kirjallinen raportti.Siitä yksi kopio jää yritykselle ja toinen jää Finfoodin arkistoon.

Yritys saa raportin heti käyttöönsä, joten toimintaa voidaan välittömästialkaa korjata oikeaan suuntaan. Aikaa korjaustoimenpiteille on yksikuukausi.”

Jaa artikkeli