Jotta tulevaisuudessakin metsissä riittäisi sienestäjiä ja marjastajia,lapsiperheitä pitäisi innostaa näiden luonnonläheisten harrastusten pariin.Vaikka nykypäivän nuoret suhtautuvat myönteisesti luonnonmarjojen jasienten käyttöön, poiminta ei ole aivan yhtä mieluisaa. Näihin tuloksiinpäädyttiin kahdessa Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa tehdyssäopinnäytetyössä.

Pro gradujen yhteenvedossa todetaan, että luonnonmarjoista ja sienistätuotteita tekevien yritysten tulisi kehittää nykyistä pidemmällejalostettuja ja helpommin kotiruokailussa käyttöönotettavia tuotteita.Nuorten mielestä ruuan pitää olla helppoa valmistaa, terveellistä ja sen onmaistuttava hyvälle.

Arktiset Aromit ry teetti toimeksiantona Joensuun yliopiston Savonlinnanopettajankoulutuslaitoksessa kaksi gradua 16-25 -vuotiaitten marjojen jasienten talteenotosta ja käytöstä. Nuorten luonnonmarjojen ja siententalteenotto- ja käyttötottumuksia verrattiin aiemmin aikuisväestölletehtyihin tutkimuksiin ja tällä tavoin pyritään ennakoimaanluonnontuotteiden talteenoton ja käytön tulevaisuutta Suomessa. Otantanatehtyihin kyselyihin vastasi 581 opiskelijaa eri puolilta Suomea.

Metsäsienet maistuisivat

SUVI PAJU teki gradun nuorten opiskelijoiden metsäsienten keruusta jakäytöstä. Nuorista reilut 40 prosenttia ilmoitti poimivansa sieniä.Luonnosta nauttiminen, liikunta ja raaka-aineen ilmaisuus olivatkeskeisimmät keruuseen innostavat tekijät. Rajoittavina tekijöinä olivatajanpuute, huono sienituntemus ja sienten käsittelytaidon puute sekä se,ettei pitänyt metsäsienten mausta.

Sienten talteenotto- ja käyttöinnostukseen vaikutti eniten lapsuuskodinkokemukset. Koulun merkitys jäi kodista omaksuttua mallia vähäisemmäksi.Eniten käytetty sieni nuorten keskuudessa oli kantarelli. Sienikastike jamuhennos olivat mieluisimmat sieniruoat. Valtaosa vastaajista halusi syödämieluummin metsäsieniä kuin viljeltyjä sieniä.

Mustikassa oltiin ahkerimmin

Nuorten opiskelijoiden luonnonmarjojen poiminta ja käyttö gradun teki KIRSIKÄHKÖNEN. Luonnonmarjoja oli poiminut vuonna 2000 puolet kyselyynvastanneista nuorista. Yleisimmin oli poimittu mustikoita, sittenpuolukoita. Vastanneet söivät metsämarjoja keskimäärin reilut 3,5 kiloahenkeä kohti vuodessa. Luonnonmarjoja syötiin niiden terveellisyyden, hyvänmaun ja käyttötottumuksen vuoksi.

Tärkeimmät syyt poimia luonnonmarjoja olivat niiden ilmaisuus,terveellisyys sekä luonnosta nauttiminen. Rajoittavina tekijöinä olivatajanpuute, laiskuus ja säilöntätilojen puute. Valtaosa nuorista halusilisätä marjojen käyttöä. Peruskoulun opetuksesta marjat muistettiinparhaiten kotitalouden tunneilta. Teollisuudelta odotettiin etenkinterveellisiä, maukkaita ja marjaisia maitovalmisteita uusina tuotteina.(Finfood)

Jaa artikkeli