Terveyden edistämisen keskus (Tekry) on valinnut vuoden 2007 parhaaksi terveysaineistoksi Kotimaiset Kasvikset ry:n internetsivuston www.terveyttakasviksilla.fi.Opettajille ja terveyden ja ravitsemuksen ammattilaisille suunnattu sivusto on toteutettu yhdessä Suomen Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen kanssa.

Kotimaiset Kasvikset ry:n toimitusjohtaja Riikka Seppälä pitää arvokkaana sitä, että pitkäjänteinen työ kasvisten käytön edistämiseksi sai näkyvän tunnustuksen. Samalla hän pitää palkintoa merkittävänä yhdistyksen työn laatumittarina.

Kansanterveydellisesti tärkeässä työssä Kotimaiset Kasvikset ry on verkostoitunut Suomen Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen kanssa tavalla, jota jo sinänsä pidettiin yhtenä palkitsemisen perusteena. Yhteistyön tulosta arvioitiin laadukkaaksi, monipuoliseksi ja visuaalisesti raikkaaksi. Sivusto tuo esille kasvisten monipuolisuuden, jonka mieleen jäämistä auttavat aktivoivat kasvistehtävät.

Sivuston todettiin sopivan laajalle kohderyhmälle. Myös materiaalin helppoa saatavuutta kiitettiin. Huolellisen toteutuksen lisäksi tuotiin esiin oppimateriaalin vuorovaikutuksellisuus.
Sivusto helpottaa erityisesti terveydenhoitajien, kotitalous- ja terveystiedon opettajien ja ravitsemusneuvojien työtä kasvisten puolestapuhujina.

www.terveyttakasviksilla.fi on osa Terveyttä kasviksilla -kattokampanjaa. Sivustolta löytyy kasviksiin ja terveyteen liittyvää opetus- ja neuvonta-aineistoa koulujen käyttöön, mutta käytäntö on osoittanut aineiston soveltuvan kaikenikäisten ja kaikkien kohderyhmien opetuksen ja neuvonnan tueksi. Tavoitteena on, että suomalaiset saataisiin syömään kasviksia Puoli kiloa eli kuusi kourallista päivässä.

Vuoden parhaat terveysaineistot -kilpailussa oli tänä vuonna mukana 63 aineistoa, joista loppukilpailuun pääsi neljä. Tekry jakoi palkinnon 16. kerran.

Jaa artikkeli