Tatti- ja helttasienien sadon määrä on Suomessa vuosittain noin 2-5 miljoonaa tonnia. Syötävien sienien osuus sadosta on 75 prosenttia. Vain 1-2 prosenttia syötävistä sienistä poimitaan hyötykäyttöön.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta selvityksestä, jossa tarkastelun kohteena on ollut 1700 Suomessa kasvavaa tatti- ja helttasientä. Näistä lähes 200 on uhanalaisia tai silmällä pidettäviä lajeja.

Laaja tatti- ja helttasieniselvitys koottiin lukuisten asiantuntijoiden ja harrastajien voimin. Hankkeen rahoitti ympäristöministeriö, ja siitä vastasi Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseo yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Näin laaja tatti- ja helttasieniselvitys tehtin Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

Selvityksestä on julkaistu kirja ¤Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus¤. (Finfood)

Jaa artikkeli