Regnet friskar upp luften och ger ytterligare växtkraft till allt grönt, även till ogräsen. Den som hinner rensa ogräs på våren och försommaren då växtkraften är som störst har mindre att rensa resten av sommaren. Rotogräsens framfart bromsas och de ettåriga ogräsen hinner inte sprida sina frön.

Rotogräs är lättast att få upp då marken är fuktig. Speciellt ogräs med pålliknande rot som maskros och lupin kan då dras upp helt. Ta tag vid ogräsets rothals och dra uppåt sakta men säkert. Ta hjälp av ett rensjärn om det sitter hårt och försök få upp roten så hel som möjligt.

Maskros gillas av kaniner och bin men önskas inte i trädgårdsplanteringarna. De är lättast att få upp med hela roten då marken är fuktig efter regn. Satsa på andra växter som erbjuder nektar och pollen till bina.

 

Lupiner hotar våra fina ängsblommor och bör begränsas. Då marken är fuktig kan man få upp hela roten.

I år har lönnens frön grott extra rikligt. De små plantorna växer så tätt att marken är helt grön av dem. Passa på att dra upp de små groddplantorna innan rötterna hunnit växa djupt.

Jaa artikkeli