Kaadetun puun pilkontaa

Asuinalueellamme Lappohjassa on siistitty viikon verran piha-alueita kaatamalla lahoja, katkenneita tai muuten huonokuntoisia puita. Lisäksi on kaadettu isoja, hyväkuntoisiakin puita, jos ne ovat olleet jotenkin haitaksi normaaleille toiminnoille piha-alueilla. Pitkästä aikaa tehty puusavotta on muuttanut monet varjoon jääneet pihakohdat taas valoisemmiksi. Maisema on avarampi ja tuntuu kuin olisi helpompi hengittääkin.

Hangossa, johon Lappohjakin kuuluu, on annettu tarkat ohjeet puiden kaatamisesta. Ensinnäkin, puita ei suositella kaadettavaksi ilman aitoa tarvetta. Hangossa erityisen tärkeitä puita ovat jalopuut, iäkkäät männyt, puistokujanteet sekä puut ja puuryhmät, joilla on suojeluvaikutus tuulilta ja melulta.

Puiden kaatamiseen tonteilta asemakaava-alueella on yleensä haettava maisematyölupa. Lupaa ei tarvita, jos toimenpide on hyväksytty jonkin muun luvan yhteydessä. Vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin lupaa ei tarvita, mutta yhdenkin puun kaataminen VOI edellyttää lupaa. Toimenpiteen vähäisyyden arvioi Hangossa ensi kädessä kaupungingeodeetti. Vähäisenä toimenpiteenä pidetään yleensä esim. nuoren lepikon siistimistä tai matalan, korkeintaan ranteen paksuisen puun kaatamista omalta pihalta.

Puut tulee kaataa aikana, jolloin lintujen pesintä ei ole käynnissä. Suurten puiden kaatamiseen suositellaan ammattilaisen käyttöä henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

Jaa artikkeli