”EU:n maa- ja kalatalousasioista vastaava komissaari FRANZ FISCHLEResitteli tänään maatalousreformin väliarviota Helsingissä Säätytalollapidetyssä kutsuvierastilaisuudessa. Maatalouspoliittisen seminaarin olivatjärjestäneet maa- ja metsätalousministeriö ja Euroopan komission Suomenedustusto.

Fiscler valoi öljyä laineille ja sanoi reformin tähtäävän luomaansuotuisammat puitteet viljelijöille harjoittaa elinkeinoaan. Fischlerinmukaan komission esitys uudeksi tukijärjestelmäksi käytännössä hyödyttääsuomalaisia viljelijöitä.

-Haluamme kilpailukykyisemmän ja ympäristöystävällisemmänmaataloussektorin. Haluamme ottaa huomioon eläinten hyvinvoinnin, haluammeturvallista ja laadukasta ruokaa. Haluamme myös yksinkertaistaa yhteisenmaatalouspolitiikan hallintoa, Fischler luetteli.

-Ehdotamme tuotannon ja tuen kytkennän purkamista. Sen pohjalta viljelijätvoivat itse valita tuotantosuuntansa sekä tuottaa mitä kuluttajat haluavatja niitä tuotteita mitä alueillaan parhaiten voivat. Annetaan markkinoidentoimia ja määrätä tuotteiden hinta, Fischler totesi ja muistutti, ettäviljelijöiden on saatava tuottamistaan hyödykkeistä ja palveluista tulonsa.

Viljelijöiden tulotasosta komissaari arveli, etteivät väliarviossaesitetyt ratkaisut suinkaan huononna tuloja. Hän sanoi olevansa täysin erimieltä, että tukikytkennän poistuminen tuotannon määrästä merkitsisi sitä,että viljelijät saisivat rahaa tekemättä yhtikäs mitään.

-Reformin tarkoitus on yksinkertaistaa byrokratiaa ja vähentää loputontalomakkeidentäyttöä. Viljelijöitä ei silti vapauteta velvoitteistaan.Velvoitteet edellyttävät, että sääntöjä ja normeja noudatetaan.

Jotain hyvääkin

Viljelijöitä edustavan MTK:n toiminnanjohtaja PAAVO MÄKINEN arvioitilaisuuden jälkeen, että kysymyksiä jäi vielä paljon auki etenkin tukienirrottamisesta tuotannosta.
-Toisaalta Fischlerin ja komission ratkaisuSuomen erityisongelmiin on ratkaistavissa vain suomalaisella rahalla.Viljelijän kannalta on tärkeätä, että Suomen kansallista tukea koskevatvaltuudet voivat jatkua.

Mäkinen uskoo, että reformi toteutuessaan ei vaikuta Suomenruokaturvallisuuteen mitenkään.
-Meillä yksikkökoot eivät ole vielä niinsuuria, että ruokaturvallisuus voisi vaarantua.

Maa- ja metsätalousministeri JARI KOSKINEN totesi puolestaan, ettäkomissiossa ymmärretään hyvin suomalaisten näkemykset ruuan laadusta jaturvallisuudesta.
-Haluamme kuitenkin korostaa, että kaikki esitetytkohdat eivät sellaisenaan sovellu Suomeen. Meillä on erilainen tilanne;meillä on ympäristöohjelmat melkein kaikilla tiloilla, eläimiä hoidetaanhyvin ja elintarvikehygienia on korkeassa kurssissa, ja laatutyötä ontehty jo vuosia. Esitys ei tarjoa meille mitään uutta. Jos viljelijöiltäleikataan CAP-tukia niin miten sitten viljelijöille aiheutuvattulonmenetykset hoidetaan takaisin, tapahtuuko se esimerkiksi LFA-tukienkautta, Koskinen kysyy.

-Komissio tuntee hyvin Suomen erityisolot ja ongelmat. Niihin ongelmiin onlöydettävä omat ratkaisunsa, Koskinen arveli. -Meidän pitäisikin miettiä,miten suomalainen laatuajattelu voitaisiin valjastaa myytäväksituotteeksi. Sen eteen on tehty paljon työtä esimerkiksineuvontajärjestöjen ja viljelijöiden kanssa. Vallinneet elintarvikekriisiteivät ole lähtöisin maatiloilta vaan teollisuudesta, jossa ei olenoudatettu sääntöjä, vaan pyritty tuottamaan mahdollisimmanhalvalla.”

Jaa artikkeli