Isännöintiliitto muistuttaa, että liukas piha ja katoilta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa vaaratilanteita taloyhtiöissä. Isännöinnin, taloyhtiön hallituksen ja huoltoyrityksen on yhdessä varmistettava, että kotitalon pihalla on turvallista liikkua.

– Pääsy liukkaille tai lumenputoamisen vaara-alueelle pitää estää puomeilla tai muilla keinoin, Isännöintiliiton lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm painottaa.

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän on valmistauduttava lumivaaroihin jo etukäteen ja huolehdittava turvallisuudesta aina, kun heidän tietoonsa tulee mahdollinen vaaratilanne. Varoituspuomeja ja vaarasta varoittavia infotauluja on käytettävä, ja jalankulkijat opastettava turvalliselle reitille.

Myös jalankulkijoiden varovaisuutta tarvitaan, jotta vaaratilanteilta vältytään. Jos jalkakäytävä on suljettu, pitää valita toinen kulkureitti opasteiden mukaan.

Lumityöt hoidettava aina

Runsasluminen talvi aiheuttaa lisäkuluja, eikä turvallisuutta pystytä pitämään yllä ilman kustannuksia. Hallituksen on huolehdittava, että pihan auraus ja hiekoitus sekä puomitus hoidetaan, vaikka yhtiön oma huoltoyritys ei runsaan lumentulon takia ehtisi paikalle välittömästi. Tarvittaessa palvelut on hankittava muualta.

– Taloyhtiöissä on keskusteltava siitä, miten paljon turvallisuuteen ollaan valmiita panostamaan. Väärässä paikassa ei kannata säästää, Furuhjelm korostaa.

Käytännössä isännöinti sopii huolto- tai lumenpudotusyrityksen kanssa, miten ja kuinka usein lumityöt tehdään ja kattolumia tarkkaillaan ja pudotetaan. Isännöinti myös varmistaa, että sopimuskumppani noudattaa sopimusehtoja.

Asukas, näin varaudut lumivaaroihin

• Noudata aina opasteita ja puomeja.
• Valitse toinen kulkureitti, jos jalkakäytävä on suljettu.
• Vältä erityisesti pimeällä oikopolkuja, joissa ei ole talvikunnossapitoa.
• Tarkkaile kattolumia kulkiessasi jalkakäytävällä.
• Vältä kulkemista räystäiden alla.

Jaa artikkeli