Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaa kotipuutarhureita käyttämään virallisesti tarkastettua eli sertifioitua siemenperunaa vaarallisten kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi. Sertifioitu siemenperuna on pakattu suljettuun pakkaukseen, johon on kiinnitetty vakuustodistus.

Sertifioitua siemenperunaa myydään mm. puutarhamyymälöissä, siemenliikkeissä ja maatalouskaupoissa. Evira valvoo siemenperunan markkinointia yhdessä ELY-keskusten kanssa. Sertifioidulla siemenperunalla vakuustodistus.

Sertifioitu siemenperuna on vähittäismyynnissä aina pakattu suljettuihin pakkauksiin. Siemenperunan annostelu avoimesta myyntipakkauksesta on kielletty. Jokaiseen sertifioituun siemenperunapakkaukseen on kiinnitetty vakuustodistus, jossa ilmoitetaan vaadittavat tiedot siemenperunaerästä. Tämä vakuuslipuke takaa, että erä on virallisesti tarkastettua eli sertifioitua siementä. Sertifioitu siemenperuna täyttää lainsäädännössä annetut laatuvaatimukset.

Hyvä sato terveestä ja lajikepuhtaasta siemenestä

Sertifioitu siemenperuna on lajikepuhdasta eikä siinä ole vaarallisia kasvintuhoojia. Lajikepuhtaus tarkoittaa, että koko myytävä erä on samaa ilmoitettua lajiketta. Tällöin voidaan valita peruna, jolla on halutut lajikeominaisuudet, esimerkiksi kovamaltoisempi tai jauhoisempi käyttötarkoituksen mukaan. Sertifioidusta siemenperunasta on tutkittu vaaralliset kasvitaudit ja -tuholaiset, joten myytävässä siementavarassa niitä ei esiinny. Sertifioitua siemenperunaa käyttämällä varmistetaan myös, ettei oma puutarhapalsta saastu kyseisistä tuhoojista.

Siemenperunan pakkaustoimintaa ja markkinointia säädellään

Ainoastaan sertifioitua siemenperunaa saa markkinoida kylvösiemeneksi. Ruokaperunaa ei saa myydä siemenperunana. Lisäksi siemenperunan pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. Siemenpakkaajan on haettava toiminnalleen lupa Evirasta. Evira valvoo kylvösiementen markkinointia yhdessä ELY-keskusten kanssa. Siemenperunan markkinoijia ja myyjiä kehotetaankin huolehtimaan siitä, että keväällä siemenperunakauppaa käytäessä myynnissä pidetään vain sertifioitua siemenperunaa.

Jaa artikkeli