Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut lausunnon nitraatin aiheuttamasta mahdollisesta akuutista terveydellisestä haitasta pienille lapsille, jotka käyttävät pinaattia ja salaattia. EFSA toteaa, että nitraattipitoisuudet näissä kasviksissa eivät aiheuta terveysriskiä suurimmalle osalle lapsista.

Kuitenkin suuria määriä (yli 200 g päivässä) paljon nitraattia sisältävää pinaattia käyttävät 1-3 -vuotiaat lapset voivat satunnaisesti altistua nitraatille sellaisilla pitoisuuksilla, jotka voivat aiheuttaa methemoglobinemian riskin. Methemoglobinemia haittaa hapen kuljetusta elimistössä.

Tämä lausunto täydentää EFSAn lausuntoa vuodelta 2008, jossa arvioitiin kasvisten nitraatin haittoja suhteessa hyötyihin. Euroopan komissio pyysi EFSAa vielä keräämään lisää tietoa nitraatin mahdollisista akuuteista vaikutuksista lasten terveyteen.

Kasvikset sisältävät luontaisesti nitraattia. Vihreät lehtivihannekset, kuten pinaatti, lehtisalaatti ja rucola sisältävät eniten nitraattia. Elimistössä nitraatti metaboloituu nitriitiksi, joka korkeina pitoisuuksina voi johtaa methemoglobinemiaan. EFSA arvioi kuitenkin lausunnossaan vuonna 2008, että kasvisten ja hedelmien käytön hyödyt ylittävät nitraatille altistumisesta mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat.

Evirassa on meneillään hanke, jossa arvioidaan aikuisten ja lasten altistumista nitraatille ja nitriitille. Hankkeessa tutkitaan yhdisteiden saantia kasviksista, liha- ja makkaratuotteista sekä juustoista. Eviran lisäksi hankkeessa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tullilaboratorio. Hankkeen tulokset julkaistaan vuonna 2012.

Jaa artikkeli