Kasvintarkastaja löysi sipoolaisesta perunakasvustostakoloradonkuoriaisia parhaillaan käynnissä olevien tarkastustenyhteydessä. Esiintymästä löytyi muutaman neliön alalla kaksiaikuista kuoriaista ja niiden ympäriltä munaryhmiä. Munia näissäoli kaikkiaan lähes 400 kpl. Esiintymästä löydetyt kuoriaiset jamunaryhmät hävitettiin ja viljelmällä jatketaan lähiviikkoinaesiintymisen tarkkailua.

Suomesta on todettu vuodesta 1998 lähtien kaikkiaan yli 500kuoriaisesiintymää, jotka on hävitetty. Tehokkaan torjunnanansiosta kuoriainen on päässyt vain seitsemän kertaa talvehtimaanSuomessa. Aiemmat talvehtineet kuoriaisesiintymät ovat löytyneetEtelä- ja Pohjois-Karjalasta vuosina 2004 ja 2006.

Koloradonkuoriaisia tavataan Suomen lähialueilla Baltiassa jaVenäjällä paikoitellen jopa massoittain eikä niitä sielläjärjestelmällisesti hävitetä kuten Suomessa. Suurina joukkoinaesiintyessään kuoriaiset lähtevät herkästi etsimään ravintoauusilta alueilta. Viime päivien itäkaakkoisten ilmavirtauksien janiissä esiintyneiden ukkosrintamien avulla kuoriaisia on voinutlevitä niin Baltian kuin Venäjänkin alueilta erityisestietelärannikolle sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalaan aina Kainuuseensaakka.

Evira kehottaa kaikkia perunan- ja palstaviljelijöitätarkkailemaan perunakasvustoja seuraavien viikkojen ajan erityisenhuolellisesti, jotta mahdollisesti kulkeutuneet kuoriaisetlöytyisivät. Pysyvän kuoriaiskannan muodostumisen estämiseksiviranomainen pitää tärkeänä, että löytyneet esiintymät päästäänhävittämään. Koloradonkuoriaishavainnoista ja epäilyistä pitää hetiilmoittaa Eviran kasvintarkastukseen tai TE-keskuksenkasvintarkastajalle, joka varmistaa havainnon ja antaa ohjeitajatkotoimenpiteisiin.

Koloradonkuoriainen käyttää ravinnokseen perunanlehtiä, jotenrunsaasti esiintyessään se alentaa perunasadon määrää. Perunasadonlaatuun tai käyttökelpoisuuteen kuoriainen ei vaikuta.

Jaa artikkeli