Tuoreen brittiläisen tutkimuksen tulokset antavat lisää vahvistusta sille,että lapset kannattaa totuttaa hedelmien syöntiin jo pienestä pitäen.Tutkimuksen mukaan lapsuusiässä runsaasti hedelmiä syöneillä henkilöillä onmyöhemmin elämässään pienempi riski sairastua syöpään kuin henkilöillä,joille hedelmät eivät lapsuusvuosina ole maittaneet.

Tutkimuksen aineistona käytettiin tietoja 1930-luvulla Englannissa jaSkotlannissa toteutetusta ravitsemustutkimuksesta, jossa seurattiin 1350perheen ruokatottumuksia. Vuonna 2000 tutkijat jäljittivät 4000 henkilöä,jotka olivat olleet ravitsemustutkimuksen toteuttamisen aikaan pikkulapsia.Heistä lähes 500:lla oli todettu syöpä vuoteen 2000 mennessä. Tutkijathavaitsivat, että syöpää esiintyi eniten niillä, jotka olivat lapsenasyöneet vähiten hedelmiä. Lapsuusvuosina runsaasti hedelmiä syöneilläsyöpäriski sen sijaan oli yli kolmanneksen muita alhaisempi.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko lapsuuden aikaisella kasvistenkäytöllä samanlainen vaikutus syöpäriskiin kuin hedelmillä. Minkäänlaistasuojavaikutusta ei kuitenkaan havaittu. Tämän arvellaan johtuvan siitä,että 1930-luvulla kasviksia oli tapana keittää tai muutoin kypsentää pitkiäaikoja, mikä on voinut tuhota suuren osan niiden sisältämistäsuojaravintoaineista.

Jaa artikkeli