Kotimaiset kasviöljyt ovat puhtaita. Niissä esiintyy vain pieniäpitoisuuksia PAH-yhdisteitä, ilmenee Elintarvikeviraston teettämästätutkimuksesta. Virasto päätti selvittää kotimaisten kasviöljyjenPAH-tilanteen sen jälkeen, kun espanjalaisviranomaiset ilmoittivat viimevuonna löytäneensä oliivin puristemassaöljyistä erittäin korkeitaPAH-pitoisuuksia.

MTT:n kemian laboratoriossa Jokioisilla tutkittiin kymmenen kotimaistakasviöljyä. Tutkimustulosten mukaan kasviöljyjen PAH-yhdisteidenkokonaispitoisuus vaihteli 7,3-19,5 mikrogrammaa kilossa. Haitallisimmaksitiedettyä bentso(a)pyreeniä löytyi kolmesta näytteestä 0,1 µg/kg verraneli erittäin vähän. Oliiviöljyssä sitä saa korkeimmillaan olla 2 µg/kg.

Elintarvikeviraston erikoistutkija ANJA HALLIKAINEN pitää kotimaistenkasviöljyjen tilannetta todella hyvänä. Hänen mukaansa pieniä pitoisuuksiaPAH-yhdisteitä löytyy aina, kun analyysi tehdään hyvällä laitteistolla,hän toteaa. Tutkittujen kasviöljyjen pitoisuudet selittyvättausta-arvoilla, sillä PAH-yhdisteitä esiintyy kaikkialla ympäristössä.

Yhdisteitä eniten oliivin puristemassaöljyissä

Elintarvikevirasto päätti selvittää kotimaisten kasviöljyjen PAH-tilanteensen jälkeen, kun espanjalaisviranomaiset ilmoittivat viime vuonnalöytäneensä oliivin puristemassaöljyistä erittäin korkeitaPAH-pitoisuuksia. Myöhemmin myös muissa maissa valmistetuissapuristemassaöljyissä todettiin olevan suuria määriä PAH-yhdisteitä.

Viime syksynä virasto tutkitutti kymmenen espanjalaista oliiviöljyä,joista kaksi osoittautui oliivin puristemassaöljyiksi.Puristemassaöljyistä löytyi bentso(a)pyreeniä noin 14 µg/kg, jaPAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet olivat 145-161 µg/kg. Muissaoliiviöljyissä PAH-yhdisteitä oli vain vähäisiä määriä.

Syöpävaaralliset PAH-yhdisteet ovat päätyneet oliivin puristemassaöljyihinniiden valmistusprosessin takia. Menetelmässä öljy uutetaan liuottimienavulla puristemassasta, josta puhdas oliiviöljy on jo puristettu pois jamassa on sen jälkeen kuivattu kuumentamalla. Puristemassaöljyävalmistavien tehtaiden prosesseja on viime vuoden jälkeen muutettukaikkialla EU:ssa.

Erikoistutkija Hallikainen huomauttaa, että PAH-yhdisteitä muodostuuelintarvikkeisiin etenkin raaka-aineiden kuivaamisen yhteydessä. Sen takiakuivaaminen pitäisikin tehdä epäsuorasti, niin ettei raaka-aine joudusuoraan kosketukseen kuuman ilman kanssa.

PAH-yhdisteitä syntyy grillatessa ja savustettaessa

PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt ovat rasvaliukoisiaja kemiallisen rakenteen vuoksi erittäin pysyviä. PAH-yhdisteitä muodostuuorgaanisen materiaalin epätäydellisen palamisen seurauksena. Yhdisteistätunnetuin ja pahin on syöpää aiheuttava bentso(a)pyreeni. Yhdisteitä voimuodostua elintarvikkeisiin myös ruoanvalmistuksen, kuten paahtamisen,savustamisen, grillaamisen tai kuivaamisen yhteydessä.

Korkeita PAH-pitoisuuksia on löydetty myös savukalasta, talkkunajauhosta,riihiruisjauhosta, kuivatuista mausteista, kahvista ja teestä. Myöshiilien päällä grillaaminen tai nuotiolla käristäminen voi johtaa suuriinPAH-pitoisuuksiin elintarvikkeista. Tämän vuoksi ruokien voimakastakäristämistä on hyvä välttää. EVI:n mukaan oikea savustustekniikka jakuivausmenetelmä ovatkin tärkeimpiä keinoja pitää haitalliset yhdisteetelintarvikkeissa alhaisina.

Myös tupakansavusta on löydetty PAH-yhdisteitä. Tupakoimattomallehenkilölle ovat elintarvikkeet tärkein PAH-yhdisteiden lähde. Enitenyhdisteitä saadaan savustetuista lihavalmisteista. Tuore liha on lähespuhdasta PAH-yhdisteistä, muistuttaa Elintarvikevirasto.

Jaa artikkeli