Om man beskurit äppelträden lite mer än vanligt kommer det ofta rik tillväxt på sk. vattenskott följande sommar. Vattenskott eller ”vatuskott” är nya skott (färska kvistar) som växter rakt ut från äppelträdets stam eller  grova grenar. Ibland kan de översta grenarna i trädet bli helt fulla av vattenskott. Om man inte tar bort dem blir trädet högre och högre och väldigt risigt och tätt.

Vattenskott växter rakt ut från grova stammar och kvistar på äppelträd. Speciellt många vattenskott kommer det efter en grövre beskärning. De allra flesta vattenskott skall tas bort. Om vatteskottet är välplacerat kan det få vara kvar och bli en ny gren i trädet.

De allra flesta vattenskott skall tas bort. Det kan göras nästa vårvinter vid den vanliga beskärningstiden men det är betydligt lättare att ta bort dem redan på sommaren innan de är förvedade och behöver klippas med sekatör. Även om skotten hunnit bli sega och hårda och det behövs sekatör är det lättare nu än nästa vår då de är ännu grövre.

Ta bort vattenskotten redan på sommaren. Om man är ute i tid behövs inte ens sekatör.

Jaa artikkeli