Sommar, en slingrande grusväg med ängsblommor på vägrenen och en nykommen lupin.

Om lupinen får stå kvar och sprida sina frön lägger den meter efter meter under sig och blåklockan finns till slut bara kvar i minnet.

Lupin är ett hot mot våra ängsväxter.

Blåklockan vill ha en näringsfattig och solig växtplats och trivs tillsammans med andra smalbladiga ängsväxter. Den burdusa lupinen däremot samlar kväve från luften och gör platsen omöjlig att växa på för en liten blåklocka.

Det minsta vi kan göra för att rädda blåklockan är att plocka alla lupinblommor så att de åtminstone inte kan sprida sig med frön. Ännu bättre är att klippa ner hela plantan vilket i alla fall bromsar den vegetativa utbredningen och allra bäst är att dra upp lupinerna med rötterna.

Ängsklocka trivs på den näringsfattiga vägrenen.

Bjud in blåklockan och dess vänner till din trädgård, en bit gräsmatta kan ganska lätt förvandlas till äng. Så räddar du blåklockan och många småkryp.

Jaa artikkeli