Mansikan syyslannoitusta

Mansikan syyslannoitusta

Biolanin teettämän tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen epäilee luomutuotteiden korkeaa laatua, mutta samanaikaisesti lähes jokainen on sitä mieltä, että luomutuotteet ovat kalliita.

– Luomun merkitys kestävän kehityksen edistäjänä on kyselytutkimuksen valossa hämärän peitossa, sanoo Biolanin markkinajohtaja Timo Huhtamäki. Biolan Oy:n Taloustutkimukselta tilaamaan tutkimukseen vastasi 1304 pientaloasujaa.

Vastaajista 25 prosenttia ei allekirjoita luomutuotteiden korkeaa laatua. Naisilla luomun laatumielikuva on selvästi korkeampi kuin miehillä. Lähes joka kymmenes vastaaja ei osannut arvioida luomutuotteiden laatutasoa.

– Luomun mielikuvan parissa täytyy tehdä vielä paljon töitä ennen kuin siitä tulee aito vaihtoehto ostoshetkellä, etenkin kun 93 prosenttia pitää luomutuotteita kalliina. Tutkimustuloksissa nousi useassa eri kohdassa esille se, että ihmisiltä puuttuu tietoa. Lisäksi tieto, joka on saatavilla, on hyvinkin ristiriitaista.

– Luomukeskustelu on yhtä hankalasta seurattavaa kuin väittely esimerkiksi kahvista tai D-vitamiinista. Yhtenä päivänä ne parantavat kaikki vaivat ja seuraavana vievät elämän ennenaikaisesti kohti loppua, pohtii Huhtamäki.

Terveellisyys ja puhtaus ovat luomun tunnusmerkit.

Vastaajista 82 prosenttia pitää luomutuotettua ruokaa terveellisenä ja puhtaana. Suomalaista luomutuotantoa ulkomaista luotettavampana pitää 77 prosenttia vastaajista. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan onko suomalainen tehotuotanto luonnonmukaisempaa verrattuna ulkomaiseen – 61 prosenttia uskoo näin olevan.

Kysyttäessä edistääkö luomu kestävää kehitystä 43 prosenttia vastaajista kertoo uskovansa vaikutusten olevan vähäiset tai olemattomat. Tässäkin osa-alueessa miehet ovat naisia skeptisempiä. Miehistä jopa 53 prosenttia ei yhdistä luomua kestävään kehitykseen. Ympäristöystävällisyyden kyseenalaistaa lähes joka viides vastaaja.

– Kolikolla on onneksi toinenkin puoli. Kuitenkin lähes puolet vastaajista uskoo edistävänsä kestävää kehitystä luomuvalinnoilla. Luomu on vielä verrattain uusi asia, joten tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä kehityssuuntana. Nyt niin Biolanin kuin kaikkien muidenkin luomutuotteiden valmistajien, tehtävänä on välittää kuluttajille faktatietoa heitä kiinnostavasta ja askarruttavasta aihealueesta, Huhtamäki toteaa.

Jaa artikkeli