Oikeanvärisen viljelykasvin valinnasta voi tulla vaihtoehto kasvintuhoojien kemialliselle torjunnalle. Väri vaikuttaa siihen, miten kasvit selviävät tuhoojahyönteisistä, jotka syövät niitä ja välittävät niihin viruksia, bakteereita ja sieniä. Esimerkiksi tummia kasveja viljelemällä voidaan todennäköisesti pienentää hävikkiä.
Hyönteiset aiheuttavat viljelykasveille ja siten puutarha- ja maataloudelle vuosittain huomattavia vahinkoja. Ne syövät viljelykasveja ja siirtävät niihin lisäksi haitallisia viruksia, bakteereita ja tautia aiheuttavia sieniä.
– Koska kasvit eivät pysty pakenemaan haitallisia eliöitä, on kasvien voitava puolustautua. Kasvin värillä on todettu olevan merkitystä kasvien selviytymisessä, sanoo tarkastaja Kim Tilli Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kasvinterveysyksiköstä.

Hyönteinen karttaa punaista kasvia
Kasvien ulkoiset ja sisäiset ominaisuudet joko houkuttavat tai karkottavat kasvinsyöjähyönteisiä, jotka voivat olla kaikkiruokaisia tai tiettyyn yhteen kasvin sukuun tai lajiin erikoistuneita. Oikea lajikevalinta mahdollistaa, että voidaan vähentää hyönteistuhoja ilman myrkyllisiä kemikaaleja. Kemiallisen torjunnan vaihtoehdoksi voi tulla oikeanvärisen viljelykasvin valinta.

Hyönteiset karttavat punaista väriä, vaaleat kaalit ovat niille herkkua.

Hyönteiset karttavat punaista väriä, vaaleat kaalit ovat niille herkkua.

– Värillä on selkeä vaikutus kasvien hyönteismäärään. Hyönteiset karttavat punaisia kasveja, koska punalehtiset tai muuten hyvin tummat lajikkeet ilmeisesti sisältävät hyönteisille vahingollisia aineita. Lajikkeissa saattaa olla valmiiksi sisäänrakennettuna kasvin oma luonnollinen hyönteistorjunta, eikä kemiallista torjuntaa ehkä enää tarvitakaan, toteaa Tilli.
Jos viljeltäisiin punalehtisiä tai hyvin tummia kasveja, voitaisiin vähentää hyönteisten aiheuttamaa hävikkiä ja parantaa jopa kasvien kauppakelpoisuutta. Vaaleilla kasveilla voidaan houkutella hyönteisiä pois varsinaisista satokasveista ja torjua hyönteiset houkutuskasvustoissa.
Kasvinsuojeluaineiden käyttöä kasvintuhoojien torjunnassa halutaan EU-tasolla vähentää, minkä lisäksi torjuntaan sallittujen kemikaalien määrä vähenee koko ajan. Kemikaalien vaihtoehdoksi on useita viljelyteknisiä keinoja. Houkutuskasvustojen lisäksi torjunnassa voidaan käyttää myös muun muassa viljelykiertoa, katteita ja harsoja.

Väreillä merkitystä myös kasvinjalostuksessa
Kasvien väri ohjaa myös hyönteisen ruokailu- ja munintavalintoja ja siten hyönteisten kasvua, kehitystä ja elinkelpoisuutta. Kun kehitetään viljelykasveja, jotka pystyvät itse vähentämään kasvintuhoojahyönteisten vahinkoja, saadaan myös isompia satoja.
– Koska väri näyttää ohjaavan hyönteisten toimintaa ja erilaisia valintoja, sillä voi olla merkitystä lajikejalostuksellekin. Esimerkiksi kaaliperhosen toukkien syöntikoe osoitti, ettei punaisen kaalin enentynyt syönti lisännyt toukan painoa. Kokeen tulos oli, että vaalea lajike kasvatti painavimman toukan, vihreä hieman kevyemmän ja punainen selvästi kevyimmän toukan. Heikosti kehittyvän toukan elin- ja lisääntymismahdollisuudet heikkenevät, sanoo Tilli.

Kim Tilli selvitti osana Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteelliseen tiedekuntaan tekemäänsä pro gradu -tutkielmaa peltokokeella eri hyönteislajien syönti- ja munintavalintoja ja syöntikokeella kasvin värin vaikutusta toukan ravinnon kulutuksen ja kasvuun.

Jaa artikkeli