Maatiainen ry on huolestunut EU:n asetusehdotuksesta, joka koskee kasvien lisäysaineiston tuottamista ja markkinointia (asetus kasvien lisäysaineistosta 2013/0137). Asetus säätelisi kaikkien siementen kauppaa, kun tähänastiset direktiivit säätelevät pääosin tärkeiden viljelykasvien kauppaa edellyttämällä lajikkeiden rekisteröintiä ja siementen sertifiointia.

– Jo nykyisestä säätelystä johtuen Maatiaisen valikoimissa on häviävän pieni osa ravintokasveja. Asetusesitys ottaa säätelyn piiriin myös koristekasvit, joita siemenluettelomme n. 500 nimikkeistä suurin osa on, toteaa Maija Manninen Maatiainen ry:stä.

– Huono lainsäädäntö vaikeuttaa maatiaiskasvien ja -siementen saatavuutta. Liian monimutkainen lainsäädäntö vaikeuttaa päätöksentekoa, lisää kaikkien toimijoiden kustannuksia, vähentää kilpailua ja demokratiaa. Koemme tilanteen uhkaavan toimintaamme ja arvojamme.

– Kasvinjalostus lajikekokeineen ja testauksineen on kallista. Kun yritys tänään lähtee kehittämään uutta lajiketta, kehitystyö, testaus ja markkinoille tulo vie vähintään kymmenen vuotta. Tällaisella kustannusrakenteella markkinoille muodostuvat korkeat kiinteät kustannukset, jotka toimivat tehokkaina markkinoille tulen esteenä ja johtavat konsolidoitumiseen. Tämä yleensä johtaa hintojen nousuun, siementen tapauksessa myös biodiversiteettiä uhkaavaan saatavissa olevien viljelykasvien nimikkeiden määrän laskuun, toteaa Manninen.

Niche-markkinat mahdollisuus

Mannisen mukaan väljemmällä sääntelyllä markkinoillepääsy turvattaisiin myös pienille ja ketterille yrityksille ja ennen kaikkea mahdollistettaisiin luomuviljelyn kehitys.

– Maatiaiskasvit sietävät hyvin bioottista ja abioottista stressiä, ja niitä voi viljellä pienemmillä tuotantokustannuksilla ja huonommalla maaperällä, joten ne soveltuvat hyvin luomuviljelyyn.

Komission esityksen poikkeus kapealle erikoissektorille, Niche-markkinoille on pieni yritys kuluttajia kokoajan enemmän kiinnostavan luomuviljelyn suuntaan. Kaikki pienet ja keskisuuret yritykset eivät voi kuitenkaan hyödyntää tätä poikkeusta (jos esimerkiksi työntekijöiden määrä on yli 10).

– Harmiksemme on myös asiaa esittelevän europarlamentaarikko Silvestriksen esityksessä poistettu mm. Niche markkinoiden huojennus tarjota rekisteröimätöntä ”materiaalia”, kun ilmaisu materiaali on korvattu sanalla lajike. Maatiaisia ei pitäisi kutsua lajikkeiksi. Se sisältää ajatusvirheen. Yhdenmukaisuuden, erottuvuuden ja vakiintuneisuuden (nk. DUS-kriteerit) vaatimus on levinnyt arkiajatteluun.

Geenivarat tulisi turvata

Maatiaiskannat ovat luonteeltaan heterogeenisia. Maatiaiskantaa viljelemällä ”munat” on laitettu eri koreihin. Erilaiset genotyypit ja erilaiset alleelit käyttäytyvät eri tavoin erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Tiedämme, että tulevaisuuden odotuksiin liittyy aina epävarmuutta. Hyvin suuri osa viljelykasvien maatiaisista on kadonnut.

1950–1960 luvulta alkaneessa maatalouden murroksessa. Jäljellä olevat geenivarat tulisi turvata, ellei edistämällä niin ainakin mahdollistamalla niiden monipuolinen ja laaja-alainen käyttö. Geenipankkeihin säilötyt lajit menettävät kosketuksensa taudinaiheuttaja- ja mikrobiympäristössä tapahtuvaan valtavan nopeaan kehitykseen. Luonnollista evoluutiota voisi verrata markkinamekanismin näkymättömään käteen.

Jäsenten välistä vaihtoa

Vaikka Maatiainen mm. koriste- ja hyötykasvien geenivaroja ylläpitävänä organisaationa saattaisi voida jatkaa toimintaansa kuten jäsenten välistä siemenvaihtoa osittain kuten tähänkin asti myös uuden asetuksen muokkaamassa ympäristössä, asiaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä: Lasketaanko Maatiainen viranomaistulkinnassa asetuksen tarkoittamaksi geenivaroja ylläpitäväksi järjestöksi ja ovatko siemenmyynnistämme raportointi viranomaisille sekä pakkaus- ja merkintäsäännökset voimavaroihimme nähden ylivoimaisia, vai pakottavatko ne meidät esimerkiksi luopumaan siementen välityksestä ei-jäsenille.

Maatiainen pienenä yhdistyksenä tulisi luultavasti ehdotetun asetuksen mukaan kuulumaan Niche market -poikkeuksen piiriin ja tätä poikkeusta koskevat säännöt tulisivat silloin koskemaan meitä. Kannatamme mahdollisimman vähäistä säätelyä erityisesti kun kyseessä on avopölytteisten ja tekijänoikeuksista vapaiden nimikkeiden ja geneettisesti monimuotoisia populaatioita edustavien viljelykasvien saatavuuden turvaaminen kaikille.

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry – on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on säilyttää – vanhat viljely- ja koristekasvit, alkuperäiset kotieläinrodut sekä kulttuurimaisemat ja luonnon monimuotoisuus.

Jaa artikkeli