Evira on löytänyt vaarallisten kasvintuhoojien valvonnassa keväällä 2010 puutarhakasveista tomaatinpronssilaikku- ja alppiruusun versopolte -kasvitauteja. USA:sta Suomeen tuodusta puupakkausmateriaalista todettiin mäntyankeroisia. Perunan vaarallisten kasvintuhoojien määrä oli normaalivuoden tasolla.

Monilla kasvihuoneviljelmillä on tähtisilmä-nimisistä kesäkukista tänä keväänä todettu tomaatinpronssilaikkuvirusta (Tomato spotted wilt tospovirus, TSWV). Virusta on löydetty useista kasvieristä, jotka on tuotu Suomeen taimina muista EU-maista.

Tomaatinpronssilaikkuvirusta ei tiedetä esiintyvän meillä pysyvästi, millä perusteella Suomelle on myönnetty suoja-alueoikeus. Kaikki taudin saastuttamaksi todetut kasvierät määrättiin hävitettäviksi kotimaisen tuotannon pitämiseksi jatkossakin vapaana tästä kasvitaudista.

Tomaatinpronssilaikkuvirus on haitallinen ammattimaiselle tomaattituotannolle, jossa se voi vähentää merkittävästi sadon määrää. Kesäkukkia ostavalle kuluttajalle viruksella ei ole merkitystä.

Viidestä alppiruusuerästä on todettu alppiruusun versopolte -nimistä kasvitautia (aiemmin tammenäkkikuolema, Phytophthora ramorum). Saastuneista eristä kolme oli peräisin Tanskasta, yksi Hollannista ja yksi Saksasta.

Versopolte on sienitauti, joka Pohjois-Amerikassa tappaa tammimetsiä. Euroopassa tautia on todettu enimmäkseen alppiruusuilla, mutta se voi aiheuttaa tautia myös muillakin kasvilajeilla. Alppiruusuilla tauti kuihduttaa ensin versoja aiheuttaen lopulta kasvin kuoleman.

Puupakkauksista löydetty mäntyankeroisia

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tekemissä tarkastuksissa löytyi eläviä mäntyankeroisia ( Bursaphelenchus xylophilus) kahdesta USA:sta tuodun tavaraerän puupakkausmateriaalista. Mäntyankeroinen on metsien vaarallinen kasvintuhooja, jota ei Euroopassa esiinny muualla kuin Portugalissa. Mäntyankeroinen aiheuttaa männyllä lakastumistaudin, mikä johtaa lopulta puiden kuolemiseen.

Mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi on kansainvälisessä kaupassa liikkuvat puupakkaukset merkittävä erityisellä ISPM 15 -standardin mukaisella merkillä. Merkki osoittaa että pakkaukset on käsitelty kansainvälisesti sovittujen menetelmien mukaisesti. Käsittelyjen tarkoituksena on hävittää puisesta pakkausmateriaalista mäntyankeroiset ja muut vaaralliset tuholaiset. Mäntyankeroiset todettiin lämpökäsittelyä osoittavalla merkillä leimatuista puupakkauksista, mikä viittaa siihen, että käsittelyä ei ollut tehty asianmukaisesti. Saastuneet puupakkaukset hävitettiin polttamalla.

Perunaviljelmiltä todettiin vaalearengasmätää ja keltaperuna-ankeroista

Perunantuotannon kartoitusnäytteiden analysointityö alkaa olla lopuillaan. Vaalearengasmätää ( Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) on todettu kolmelta uudelta tilalta viime kasvukauden sadosta otetuista näytteistä. Lisäksi aiemmin saastuneiksi todetuilla tiloilla tehdyissä toimenpidetarkastuksissa vaalearengasmätää todettiin kolmella tilalla.

Tummarengasmätää (Ralstonia solanacearum) Suomessa ei ole todettu. Keltaperuna-ankeroista (Globodera rostochiensis) todettiin 26 tilalla, joista viisi on uusia löydöksiä. Valkoperuna-ankeroista (Globodera pallida) ei todettu. Siemen- ja ruokaperunan markkinavalvonnassa ei todettu perunan vaarallisia kasvintuhoojia.

Lisätietoja vaarallisista kasvintuhoojista alla olevasta linkistä:

Karanteenituhoojat

Jaa artikkeli