Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on laatinut kotimaisille yrityksille sekä valvontaviranomaisille ohjeen vapaaehtoisen ”tuotettu ilman geenitekniikkaa” – tai ”gm-vapaa” –merkinnän käytölle elintarvikkeissa ja rehuissa. Tällä hetkellä EU:ssa ei ole määritelty yhteisiä kriteerejä ”gm-vapaa” –merkinnälle, mutta joissakin jäsenmaissa tällaisia merkintöjä on jo käytössä. Eviran ohjeiden mukaan merkinnän tulee aina olla selkeä ja yksiselitteinen eikä se saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikkeisiin, jotka voivat sisältää muuntogeenisiä ainesosia (esimerkiksi soijaa tai maissia), ”gm-vapaa” –merkintää voidaan käyttää vain, jos tuote ei sisällä yhtään muuntogeenistä ainesta. Pienikin gm-aineksen esiintyminen tuotteessa katsotaan harhaanjohtavaksi. Elintarvikkeissa, jotka eivät edes voi sisältää muuntogeenisiä ainesosia (kuten porkkana, kauraryynit, mustikkahillo), ei ”gm-vapaa” -merkintää sallita lainkaan sen harhaanjohtavuuden takia.

Vapaaehtoista ”tuotettu ilman geenitekniikkaa” tai ”gm-vapaa” -merkintää voidaan käyttää eläimistä saatavissa elintarvikkeissa (esimerkiksi liha, maito, kananmuna tai viljelty kala) vain silloin, kun eläintä ei ole sen elinkaaren missään vaiheessa ruokittu muuntogeenisellä rehulla.

Jos elintarvike sisältää muuntogeenistä ainesta, se on lainsäädännön mukaan merkittävä tuotepakkaukseen. Merkintää ei edellytetä, mikäli muuntogeenisen aineksen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja sen pitoisuus jää alle 0,9 prosentin. Myöskään muuntogeenisellä rehulla ruokituista eläimistä saatavat elintarvikkeet eivät kuulu merkintävelvoitteen piiriin. Elintarvikkeiden pakkauksissa ei ole kuitenkaan kiellettyä käyttää vapaaehtoisia merkintöjä, jossa esitetään esimerkiksi, että elintarvikkeen tai rehun valmistuksessa ei ole käytetty geenitekniikkaa tai ettei tuote sisällä geeniteknisesti muunnettuja ainesosia.

Pakkausmerkinnät

Pakkausmerkintävaatimukset muuntogeenisille organismeille ja niistä valmistetuille elintarvikkeilleMerkintävaatimukset muuntogeenisille elintarvikkeille perustuvat asetukseen 1829/2003/EY (artikla 12 ja 13).

* Jos elintarvike koostuu useammasta kuin yhdestä ainesosasta, ainesosaluetteloon on välittömästi kyseisen ainesosan jälkeen merkittävä sulkeisiin maininta ”muuntogeeninen” tai ”valmistettu muuntogeenisestä [ainesosan nimi, esim. soijasta]”.

* Jos ainesosa ilmoitetaan ryhmänimeä käyttäen (esim. ”mausteseos”), ainesosaluetteloon on merkittävä sanat ”sisältää muuntogeenistä [organismin nimi]” tai sisältää [ainesosan nimi], joka on valmistettu muuntogeenisestä [organismin nimi].

* Jos ainesosaluetteloa ei ole, muuntogeenisyysmaininnat on ilmoitettava selvästi merkinnöissä.

Edellä mainitut maininnat voidaan merkitä myös ainesosaluettelon alaviitteeseen, mutta ne on painettava kirjasinkoolla, joka on vähintään yhtä suuri kuin ainesosaluettelossa käytetty kirjasinkoko.

Jos elintarviketta myydään esipakkaamattomana tai esipakattuna pieniin pakkauksiin, tiedot on esitettävä pysyvästi ja näkyvästi elintarvikkeen esillepanossa tai välittömästi sen vieressä tai pakkauksessa käyttäen kirjasinkokoa, joka on riittävän suuri vaivattomaan havaitsemiseen ja lukemiseen.

Merkintävaatimuksia ei sovelleta sellaisiin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja sisältäviä tai niistä koostuvia tai niistä valmistettuja aineksia sellaisessa suhteessa, joka on enintään 0,9 prosenttia elintarvikkeen kustakin ainesosasta. Ainesten esiintymisen tulee kuitenkin olla satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

Jaa artikkeli