Ympäristöministeri Paula Lehtomäki haluaa hälventää vuonna 2014 voimaan tulevia haja-asutusalueiden jätevesivelvoitteitta kohtaan tunnettuja epäluuloja. Ministeri puhui haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä Oma Mökki -messuilla 25.3. 2010 Helsingissä

– Jätevesien käsittelyä koskevilla määräyksillä ei ole tarkoitus tehdä kiusaa tai hankaloittaa elämää. Niiden tarkoituksena on pitää lähivesien ja meren tila parempana. Halutaan, että lapset ja lapsenlapset voivat jatkossakin uida mökkirannassa, totesi Lehtomäki.

– Jos kiinteistössä ei ole juoksevaa vettä ja vesivessaa, on jätevesien maahan imeytys edelleen käyttökelpoinen tapa, rauhoitteli ministeri ja totesi kuivakäymälöiden olevan hyvä vaihtoehto.

Lehtomäen mukaan haja-asutusalueen asukas aiheuttaa 6–8 kertaa suuremman ympäristökuormituksen kuin keskitetyn viemäri- ja jäteveden puhdistusjärjestelmän piirissä oleva asukas.

Neljä vuotta lykkäystä

Neljännesmiljoonaa kiinteistöä joutuu muutaman vuoden sisällä tehostamaan omaa jäteveden käsittelyjärjestelmäänsä.

– Ympäristöministeriö ei ota kantaa siihen, millä tavoin puhdistus toteutetaan. Se mikä systeemi sopii, on kiinteistökohtainen asia eikä voida antaa yhtäläistä ohjetta, totesi Lehtomäki ja kehotti ensivaiheessa ottamaan yhtyettä pätevään suunnittelijaan.

Ympäristöministeriössä valmisteilla olevassa asetuksessa ”talousvesien käsittelyvaatimusten toimeenpanosta vuosina 2010–2017” on tekeillä kohtuullistamisia vuonna 2003 annetun hajajätevesiasetuksen toimeenpanoon. Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja asetusluonnokseen huhtikuun 9. päivään mennessä.

Ministeri Paula Lehtomäen mukaan voidaan jätevesijärjestelmän uusimista lykätä neljällä vuodelle, jos kiinteistön asukkaat ovat täyttäneet vuoden 2013 lopussa 70 vuotta.

– Takarajaa voidaan kiinteistön omistajan omalla ilmoituksella lykätä neljä vuotta, jos investointi on kohtuuton. Ilmoitus tehdään kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle vuoden 2013 loppuun mennessä. Ei ole tarkoitus ajaa ketään kodistaan, painotti Paula Lehtomäki.

Askelmat jätevesijärjestelmän uusimiseen

SYKEn hajajätevesiasiantuntijat alustavat ja neuvovat Oma Mökki -messuilla 26.-27.3. Tavoitteena on opastaa kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tehostamisessa, jotta ne olisivat asetusten mukaisia 1.1.2014 mennessä. Kiinteistön omistajille on suunnattu myös uusi esite ”Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon askel askeleelta”.

Miten edetäjätevesijärjestelmän uusimisessa?

Hajajätevesiasetuksen mukaan kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien ontäytettävä puhdistustehoa koskevat vaatimukset vuoteen 2014 mennessä.Selvitä, millainen jätevesijärjestelmäsi on.Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin kysymyksiin:

– Onko järjestelmä tai merkittävä osa senrakenteista vanhempi kuin 10 vuotta?

– Ovatko jätevedet joskus purkautuneetväärään paikkaan?

– Esiintyykö ympäristössä epämiellyttävää hajua?

– Onko järjestelmä ollut vuosikausia huoltamatta,esimerkiksi saostuskaivot tyhjentämättä?

– Onko epäselvää, minne jätevesi lopulta päätyy?

Jos jätevesien käsittely vaatiitehostamista, etene askel askeleelta näin:

1. Selvitä kunnasta, voiko kiinteistön liittäävesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

2. Tutki mahdollisuutta yhteiseenviemäröintiin alueella tai naapurien kanssa.

3. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen ratkaisuun, hankipätevä suunnittelija laatimaan jätevesijärjestelmästäsuunnitelma. Selvitä, onko naapureillakin tarvetta suunnitelmanteettämiseen, yhdessä toimien voitte säästääkustannuksissa.

4. Suunnittelija tekee suunnitelmankiinteistöllesi sopivasta jätevesijärjestelmästä.

5. Varmista, että
a) suunnittelija on selvittänyt kunnastajätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset,

b) suunnitelmassa on perustellusti selvitetty,että esitetty ratkaisu täyttää vaatimukset,

c) suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmänkäytön ja huollon toimet, joita olet myös valmisnoudattamaan.

6. Hae järjestelmän tehostamiselle tai uuden rakentamisellelupaa kunnan rakennusvalvonnasta ja laitahakemuksen liitteeksi suunnitelma ja muut tarvittavatasiakirjat.

7. Kunta käsittelee luvan.

8. Vertaile järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja, pyydätarjouksia sekä tee hankinnat. Hankintoja ei kannatatehdä eikä urakoitsijaa kilpailuttaa ennen kuin luvat ovatkunnossa.

9. Pyydä tarjouksia rakennusurakoitsijoilta, valitseurakoitsija ja tee tilaus. Urakkatarjouksia pyydettäessävoi naapureiden keskinäinen yhteistyö olla eduksi.

10. Huolehdi rakentamisen valvonnasta. Kirjaa rakennustyöntyömaapäiväkirjaan rakentamisen vaiheet, maanäytteidentulokset ja käytetyt materiaalit. Ota valokuviatyön eri vaiheista. Tietojen tallennus on tarpeellista,koska niillä on myöhempää käyttöä omistajien vaihtuessatai jos järjestelmän toiminnassa on ongelmia.

11. Jos rakentamista ei voida toteuttaa suunnitelmanmukaan, sovi muutoksista suunnittelijan kanssa.Huolehdi, että muutoksista tehdään tarkepiirustukset.

12. Huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästäon käyttö- ja huolto-ohje. Huolehdi järjestelmänohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta. Alanpalveluja voi kysyä myös laitetoimittajilta, koulutetuiltaLVI-liikkeiltä sekä kiinteistöalan valvonta- ja huoltoyrityksiltä.

Jaa artikkeli