Kasvikunnan tuotteiden sisältämät kemikaalit voivat estää ja hidastaa syöpää monin tavoin. Fytokemikaalit estävät solujen vaurioita sekä solujen hallitsematonta jakautumista. Marjojen osuudesta syöpien ehkäisyssä puhui tutkija ESSI PÄIVÄRINTA Helsingin yliopistosta Valtakunnallisilla luonnontuotepäivillä Mikkelissä viime viikolla.

Tuotekehityksessä marjat kannattaisi hyödyntää entistä voimakkaammin. Elintarvikkeet kokonaisuudessaan ovat parempia kuin pillerit ja esimerkiksi marjat ovat kokonaisuutena tehokkaampia kuin niistä uutetut yhdisteet.

Hapan maku haastaa tuotekehityksen

Marjojen tuotekehityksessä haasteena on hapan maku. Päivärinnan mukaan marjoihin voidaan lisätä sokeria, koska marjojen luontainen sokeripitoisuus on kuitenkin pienempi kuin hedelmien. Rusinoiden tapaan kuivattuja marjatuotteita kaivattaisiin kohtuuhintaan tavallisiin ruokakauppoihin. Mahdollisuutena olisi kehittää myös esimerkiksi marjaisa myslituote, jossa marjojen osuus olisi nykyistä suurempi ja talkkunan tai pellavarouheen tapaan käytettävä kuivattu marjajauhe.

Marjat sisältävät runsaasti mahdollisia syöpää estäviä yhdisteitä, kuten vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita, antioksidantteja, kuitua, polyfenolisia yhdisteitä, lignaaneja ja orgaanisia happoja. Marjojen yhdisteet voivat estää tiettyjen haitallisten bakteerien kasvua ja mahdollisesti estää taudinaiheuttajien tarttumista suolen epiteeliin. Marjojen etuna on niiden niukka energiamäärä, joten ravintoainesisältö suhteessa energiaan on korkea.

Tutkimukset kertovat marjojen vaikutuksesta solujen kasvuun

Solukokeissa syöpäsolut tai normaalit solut käsitellään marjauutteella ja katsotaan, tapahtuuko solujen kasvussa muutoksia. Myös soluissa tapahtuvia molekyylibiologisia muutoksia voidaan tutkia.

Solukokeissa on havaittu muun muassa että mansikasta ja karhunvatukasta uutetut osat vähensivät karsinogeenille altistettujen solujen muuttumista pahanlaatuisiksi. Samoin on havaittu, että rypäle-, mustikka- ja aroniauutteet vähensivät ihmisen paksusuolisyöpäsolujen kasvua, mutta eivät normaalien paksusuolisolujen kasvua.

Lisäksi on ilmennyt, että mustikkauute sisälsi kymmenestä marjauutteesta eniten fenolisia yhdisteitä ja hillitsi tehokkaimmin ihmisen leukemia- ja paksusuolisyöpäsolujen kasvua. Karpalouute ja siitä eristetyt fenolifraktiot puolestaan vähensivät eräässä kokeessa tehokkaasti suu-, paksusuoli- ja eturauhassyöpäsolujen kasvua.

Eläinmalleissa marjat osana ruokavaliota

Erään tutkimuksen mukaan pakastekuivattu karhunvatukka ja mansikka osana ruokavaliota vähensivät ruokatorven syövän muodostumista rotilla. Pakastekuivattu karhunvatukka vähensi toisessa kokeessa paksusuolisyövän ja sen esiasteiden muodostumista rotilla.

Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että pakastekuivattu mustikka, puolukka ja lakka vähensivät suolistokasvainten muodostumista geenimuunnellussa Min-hiirimallissa. Tutkimus julkaistaan vuoden 2005 aikana.

Eläinmallissa on myös havaittu, että 10 prosenttia mansikkaa sisältävä dieetti, jonka ellagihappopitoisuus oli vain 0,67 grammaa kilogrammaa kohden, esti tehokkaammin ruokatorvisyövän muodostumista kuin lähes kuusinkertaisen määrän puhdasta ellagihappoa sisältävä dieetti. Mansikassa on siis muitakin syöpää estäviä tekijöitä kuin ellagihappo.

Syöpätutkimuksessa käytettävät koe-eläimet ovat joko terveitä eläimiä, jotka altistetaan karsinogeenille eli syöpää aiheuttavalle aineelle, tai geneettisesti muunneltuja elämiä, joille kehittyy syöpä tai sen esiaste periytyvän geenivirheen seurauksena.

Väestötutkimuksista vankkaa näyttöä marjojen ja kasvisten eduista

Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että runsas hedelmien ja kasvisten käyttö vähentää syöpäriskiä. Suomessa marjojen, hedelmien ja kasvisten käyttöä selvitettiin Terveys 2000 –tutkimuksen yhteydessä vuosina 2000 – 2001. Tutkimus osoitti hedelmien ja marjojen kulutuksen yli kaksinkertaistuneen ja kasvisten kulutuksen yli kolminkertaistuneen viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Maailman terveysjärjestö WHO:n ravitsemussuosituksiin nähden kulutusta pitäisi kuitenkin edelleen lisätä.

Paksusuolisyövän esiintyvyys on Pohjois-Suomessa puolet pienempi kuin Etelä-Suomessa. Päivärinnan mukaan marjoilla voi olla osuutta asiaan, sillä marjojen käyttö on Pohjois-Suomessa huomattavasti runsaampaa kuin Etelä-Suomessa. Eniten marjoja popsitaan Koillis-Suomessa, kun taas hedelmiä ja kasviksia syödään eniten Etelä- ja Lounais-Suomessa.

Syöpä alkaa soluvaurioista

Muun muassa paksu- ja peräsuolisyöpää, rintasyöpää ja eturauhassyöpää esiintyy kaikissa länsimaissa yhä enemmän. Vaikka syövän hoito kehittyy jatkuvasti, myös syöpäkuolemien osuus kasvaa. Syöpäriskiä lisäävät erityisesti tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja ylipaino. Myös länsimainen, runsaasti lihaa ja tyydyttynyttä rasvaa ja vain vähän kasvikunnan tuotteita sisältävä ruokavalio on yhteydessä syöpäriskiin.

Syövän synty on monivaiheinen tapahtumasarja, joka alkaa yksittäisen solun DNA:ssa tapahtuvasta vauriosta. Syövän kehittyminen edellyttää useiden vaurioiden kertymistä samaan soluun ja tästä johtuvaa solujen hallitsematonta jakautumista. Tällöin muodostuu ensin hyvänlaatuinen kasvain, joka myöhemmin voi edelleen muuttua pahanlaatuiseksi.

Jaa artikkeli