Kompostointi on luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Kompostoiduista biojätteistä saadaan puutarhaan ravinteikasta maanparannusainetta. Lisäksi kaatopaikalle menevän jätteen määrä vähenee, mikä säästää sekä energiaa että rahaa. Ympärivuotiseen kompostointiin tarkoitettu kompostori höyryää talvellakin.

Talousjätteen kompostointiin käytettävässä kompostorissa tulee olla tiivis kansi ja jyrsijäeristys. Lisäksi talousjätekompostorin tulisi olla kauttaaltaan lämpöeristetty, jotta kompostoituminen on riittävän nopeaa, eikä aiheuta hajuhaittoja. Lämpöeristyksen paksuuden tulee olla vähintään 5 cm. Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki asettaa kriteerit myös kompostoreille. Merkintään oikeuttavan pakkastestin on Suomessa ensimmäisenä läpäissyt Biolan Pikakompostori 220, josta on olemassa myös suurempi, noin kymmenen talouden yhteiskäyttöön tarkoitettu Biolan Pikakompostori 550. Lämpökompostoria hankittaessa kannattaa kompostorin kokoon kiinnittää huomiota, sillä liian pieni kompostori ei pysty käsittelemään taloudessa syntyviä jätteitä ja liian suuri puolestaan jäähtyy liian vähäisen jätemäärän vuoksi. Nelihenkisen perheen kotitalousjätteelle riittää noin 200 litran lämpökompostori.

Kompostoinnin aloittaminen onnistuu talvellakin

Lämpökompostori sijoitetaan tuulensuojaiseen paikkaan siten, että sinne on helppo viedä jätettä. Täyttö aloitetaan laittamalla kompostorin pohjalle noin 10 cm kerros ilmavaa seosainetta, esimerkiksi Komposti & Huussikuiviketta. Lämpökompostoria täytetään sitä mukaa, kun jätettä syntyy.

Kompostorin pohjalle laitetut jätteet saattavat jäätyä ennen kompostoitumisen käynnistymistä. Jäätymisestä ei ole haittaa, sillä hyvin lämpöeristetty kompostori käynnistyy yleensä itsestään kun jätettä kertyy noin puolet kompostorin tilavuudesta. Talvella etenkin ensimmäisessä täytössä, kannattaa kompostin joukkoon lisätä Kompostiherätettä, joka sisältää ravinteita ja valmiin pieneliökannan kiihdyttämään kompostin toimintaa.

Miksi kompostori jäähtyy?

Komposti saa lämmitysenergiansa jätteestä. Elleivät pieneliöt saa uutta hajotettavaa jätettä riittävän usein, komposti jäähtyy väistämättä. Myös jo kompostoitunutta jätettä pitää tyhjentää talvella. Etenkin jatkuvatoiminen, tehokas lämpökompostori virkistyy kun kompostoitunutta massaa tyhjennetään pois. Kompostoria ei kannata talvella tyhjentää paljoa kerralla, jotta lämpöä tuottavaa massaa jää kompostoriin mahdollisimman paljon.

Säännöllinen kuivikkeen käyttö on talvikompostoinnissa tärkeää. Kylmällä ilmalla lämpimästä kompostista haihtuva vesi palaa kondenssivetenä takaisin kompostimassaan ja saattaa yhdessä liian vähäisen kuivikkeen käytön kanssa johtaa kompostin liialliseen kastumiseen ja jäätymiseen. Hyvä kompostikuivike sisältää osan hienoa, kosteutta ja hajuja imevää ainesta, mutta myös karkeampaa kompostia kuohkeuttavaa puunkuorirouhetta.

Jäähtyneen kompostin käynnistäminen

Jos komposti jostain syystä pääsee jäätymään, se ei riko kompostia eikä huononna kompostoituvan maanparannusaineen laatua. Haittana on vain kompostoinnin pysähtyminen, jolloin komposti luonnollisesti täyttyy nopeasti. Jäähtynyt tai jopa jäätynyt komposti voidaan käynnistää helpoimmin kaatamalla kompostiin kuumaa vettä ja sekoittamalla kompostia. Jos komposti on jo entuudestaan liian märkä, kuuma vesi altistaa kompostimassan uudelleenjäätymiselle. Turvallisempi keino onkin lisätä kompostimassan joukkoon pulloja, jotka on täytetty kuumalla vedellä. Astian lämpö herättää kompostin pieneliöt, jotka alkavat kehittää lämpöä – ja komposti herää

Jaa artikkeli