Tutkija VILLE MATALA on koonnut marjatuotannon ja kulutuksen trendejä vieraillessaan tiloilla keräämässä lajikekokeiden tuloksia. Matala puhui Suonenjoella mansikan sadonajoituspäivänä 5.9.2002.
– Alalla tulee tapahtumaan muutoksia. Kun viljelijä tekee ajoissa oikeita johtopäätöksiä, on hän vahvoilla jatkossakin, korostaa Matala.

Kuluttajain käyttäytymistrendeinä mansikan ostossa ovat Matalan mukaan seuraavat:
– Kuluttaja edellyttää isokokoista ja näyttävää marjaa. Polka ja Honeoye ovat vahvoilla, mutta Jonsok tulee menettämään osuuttaan.
– Maku tulee olemaan edelleen tärkeä.
– Hinnan perässä juoksijoita on edelleen, mutta laatua arvostavien määrä on lisääntymässä.
– Rasiamarjan osuus lisääntyy
– Itsepoiminnan suosio on vähentynyt jonkin verran.
– Tiloilta ostetaan entistä enemmän valmiiksi poimittua ja kannatonta marjaa
– Onko seuraavat trendi valmiiksi pakastetun marjan kysynnän lisäys?
– Juhlatilaisuuksiin ostetaan tuoretta mansikkaa sesongin ulkopuolella. Juhlan ei tarvitse olla kovin erikoinen.

Viljelyn trendeinä Matala näkee seuraavat:
· Ammattimainen ote korostuu
· Viljelytekniikka ja sen laajuus sopeutettava markkinoihin.
· Tihkukastelua opitaan vähitellen
käyttämään – myös muitten asioiden oltava kunnossa.
· Hallasadetukseen varauduttava edelleen.
· Sadon ajoitus edelleen mahdollisuus osalle viljelijöistä.
· Satotaimien edut kiistattomat.
– taimien hinta on edullinen
– mahdollisuus satoon jo istutusvuonna
– sadon ajoitusmahdollisuus
– mansikkapunkin hallinta helpompaa
– mahdollistaa kasvustojen nopean uusinnan

· Ulkomaisten satotaimien riskit kiistattomat
– tyvimätä, nahkamätä
– mustalaikku,
§ edennyt nopeasti, lähivuosina saataneen torjuntakeinot?
§ muissakin Pohjoismaissa ongelma
§ viljelijän ei pidä syyllistyä, taudin kanssa tultava toimeen.

Jaa artikkeli