”Lumen alta saattaa paljastua muodonmuutoksen kokenut nurmikko. Varhain keväällä koko nurmikko näyttää tasaisen kellertävältä, mutta lämpötilan noustessa kevätsateiden virkistämä pihamaa vihertyy vauhdilla. Tällöin talven tekemät tuhot tulevat nopeasti esille. Pakkasen ja vesisateen vuorottelu jättää painanteisiin kuolleita laikkuja. Syynä on useimmiten lumihome, jonka aiheuttaa lumen alle kehittyvä sieni. Nurmikon keväthuollon yhteydessä ratkaistaan myös, miten tehdään etenkin vanhoja nurmikoita vaivaaman sammaloitumisen kanssa.

Haravoiminen on ylivoimainen tapa auttaa nurmikko keväiseen kasvuun. Piikit ilmastoivat ruohomattoa ja kuolleen aineksen poistuminen jättää tilaa uudelle kasvulle. Elleivät elottomat laikut ala kevään edetessä vihertyä, tehdään niihin täydennyskylvö tai siirretään kohtiin uutta nurmikkoa. Pieniä aloja kylvettäessä tarvitaan kalkittua ja lannoitettua kasvuturvetta, teräspiikkinen lehtiharava ja siemenseosta, joka sisältää nopeasti kasvavaa englanninraiheinää. Suuria aloja uusittaessa tarvitaan maan tiivistämiseen jyrä. Paikkauksen yhteydessä on tärkeää huolehtia, että täydennetyt kohdat säilyvät kosteina. Päivittäinenkään kastelu ei ehkä ole liioiteltua, jotta uusi nurmikko juurtuu ja sulautuu vanhan ruohomaton keskelle.

Nurmikko onkin sammalikko

Sammalen ilmestyminen voi johtua monista eri syistä. Useimmiten sammal valtaa tilaa, jos nurmikkoa vaivaa ravinnepuutos, mutta varjoisa paikka, tiivis maa tai ojituksen puuttuminen voivat johtaa sammalien villiintymiseen, vaikka ravinteita olisikin runsaasti tarjolla. Sammalet pitävät happamasta maasta. Sammalen poistamiseen on kemiallisia ratkaisuja, mutta niistä pääsee kokonaan eroon vain puuttumalla kasvuolojen epäkohtiin. Joskus sammalen poistamisen vaiva nousee niin suureksi, että kannattaa harkita, onko siihen todellista tarvetta. Vihreä sammalmatto on kaunis erityisesti vanhoilla ja luonnonläheisillä pihoilla, ja sammaloitunut nurmikko kaipaa leikkausta samettinurmea harvemmin. Kovaa kulutusta sammal ei kuitenkaan kestä, joten kulkureitit ja pelikentät on viisainta pitää kestävän nurmikon vallassa.

Sammalen torjumiseksi on selvitettävä, missä piilee syy sen ilmestymiseen. Maan pelkkä kalkitseminen ei aina riitä. Nurmikon ilmastuksella ja lannoituksella saadaan usein aikaan ihmeitä. Varjon poistaminen voi olla vaikeaa, jos kysymyksessä on suuri puu tai rakennus. Varjokohtiin sopivat vähäisessä valossa viihtyvät maanpeittokasvit kuten taponlehti tai rönsyillä leviävä tiarella. Hapanta humusta lisäämällä sammalmatto valtaa koko varjoisen alan ja taikoo puutarhaan pehmeää tunnelmaa.

Uusi nurmikko 6 viikossa

Tiivistynyt nurmikko tarvitsee ilmastusta. Koko nurmikon käsitteleminen onnistuu pystyleikkurilla (vuokrattavissa), jonka terät leikkaavat maahan 6-7 cm:n syvyisiä vakoja. Pienillä aloilla voidaan maahan pisteellä reikiä talikolla tai nurmikon päällä voi kävellä piikkipohjaisilla kengillä. Ilmastoidun nurmikon päälle levitetään lannoite ja 1-3 cm:n kerros hiekkaa. Lopuksi hiekka haravoidaan vakoihin ja nurmikon uumeniin.

Koko nurmikko voidaan uusia alkukesällä. Tällöin nurmikko leikataan mahdollisimman lyhyeen sänkeen ja kaikki leikkuujäte haravoidaan ja kuljetetaan kompostiin. Maa ajetaan kahteen kertaan ristikkäin pystyleikkurilla, irronnut aines kerätään pois ja siemenet kylvetään mahdollisimman tasaisesti. Sopiva kylvömäärä on 3 kg sadalle neliölle. Nurmikon päälle lapioidaan hiekkaista, lannoitettua kasvuturvetta. Lopuksi nurmikko jyrätään ja kastellaan hienolla suihkulla 10 minuutin ajan. Päivittäistä kastelua jatketaan, kunnes siemenet itävät ja ruoho alkaa kasvaa. Tämän jälkeen kastelukertoja harvennetaan, mutta kerralla annetaan runsaammin vettä. Kuuden viikon kuluttua vanha nurmikko on uusiutunut rehevän vihreäksi.

Samaan lopputulokseen päästään myös päällystämällä vanha nurmikko siirtonurmella. Tällöin kustannukset kohoavat, mutta uudesta samettinurmesta päästään nauttimaan heti. Vanhalle nurmikolle tehdään samat hoitotoimet kuten edellä, mutta kylvö jätetään väliin ja turpeen levityksen jälkeen nurmikon päälle levitetään valmis siirtonurmikko. Siirtonurmi asetetaan huolellisesti ja tiiviisti turpeen päälle ja ”päällystetty” nurmikko kastellaan huolellisesti. Juurtumisen takaamiseksi uutta nurmikkoa kastellaan kerran tai kaksi viikossa ja se leikataan ajoissa”

Jaa artikkeli