Hallitus antoi tänään periaatepäätöksen luomualan kehittämisohjelmaksi ja lähiruokaohjelmaksi. Ohjelmat toteuttavat hallitusohjelman tavoitteita luomu- ja lähiruokatuotannon lisäämisestä ja tuotteiden jalostusasteen nostamisesta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen on tyytyväinen, että lähiruoka ja luomu ovat saaneet omat, yhteistyössä hallinnon ja alan toimijoiden kanssa valmistellut kehittämisohjelmansa.

− Yhä useampi suomalainen haluaa lautaselleen luomua ja lähiruokaa. On tärkeää, että valtio ottaa huomioon kansalaisten mieltymykset ja pyrkii vahvasti tukemaan luomu- ja lähiruuan saatavuutta. Tänään hyväksytyt hallituksen lähiruoka- ja luomuohjelmat ovat tästä konkreettinen osoitus ja toivon niiden olevan myös vahva signaali elinkeinolle, ministeri Koskinen toteaa.

20 prosenttia pelloista luomuun

Luomuohjelman päätavoite on lisätä luonnonmukaisen tuotannon viljelyala 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Ohjelmassa painotetaan lisäksi luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksiin varataan tarvittavat määrärahat, kehitetään investointituen ehtoja ja varmistetaan kotimaisen valkuaisrehun saatavuutta.

Ohjelma linjaa, että luomutuotteiden valikoimaa kasvatetaan tukemalla yrityksiä, jotka esikäsittelevät, jakelevat tai jatkojalostavat luomuraaka-ainetta. Lisäksi toimijoiden koulutuksella ja tiedottamisella parannetaan kysynnän ja saatavuuden kohtaamista sekä tietoutta alasta.

− Hallinto auttaa luomun kehittämistä monin tavoin. Nyt on luomualan toimijoiden vuoro ottaa nämä työkalut käyttöönsä ja tuottaa lisää luomua, toteaa maatalousylitarkastaja Leena Seppä maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lähiruoan kehittämiselle ohjelmasta selkeät tavoitteet

Lähiruokaohjelma nostaa lähiruoan tunnettuutta ja luo kehittämiselle selkeät tavoitteet ja suuntaviivat vuoteen 2020 asti. Se antaa niin tuottajille, jalostajille kuin kuluttajille vahvan viestin lähiruoan merkityksestä ja positiivisista tulevaisuuden näkymistä.

− Lähiruokaohjelma on arvo jo itsessään, toteaa lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen. − Alamme vasta nyt nähdä lähiruoan moninaiset vaikutukset ja sen, mikä merkitys lähiruoan osuuden kasvattamisella esimerkiksi julkisissa hankinnoissa olisi aluetalouteen ja työllisyyteen, hän jatkaa.

Ohjelmien yhteisiä tavoitteita ovat pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksien parantaminen lainsäädännöllä ja neuvonnalla sekä tuotteiden jalostusasteen nostaminen. Lisäksi ohjelmissa asetetaan tavoitteet luomutuotteiden ja lähiruoan osuuden kasvattamisesta julkisissa hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä.

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Jaa artikkeli