Puutarha-alan oppilaitokset, järjestöt ja työelämä ovat käynnistäneet puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia -hankkeen (PKK-hanke), jonka avulla selvitetään puutarha-alan elinkeinojen nykytila ja tulevaisuuden työvoima- ja ammattiosaamistarpeita. Tavoitteena on selvittää nykyisen ammatillisen koulutuksen sisällön työelämävastaavuus, arvioida tutkintokokonaisuuksien toimivuutta opintopolkujen mahdollistajana sekä määrittää mahdollisia muutostarpeita.

Samalla pohditaan oppilaitosten välistä työnjakoa, erikoistumista ja verkostoitumista sekä tarvittavien osaamiskeskittymien määrittämistä. Lisäksi tavoitteena on edistää alan oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä, alojen välistä yhteistyötä sekä oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta.

Tuloksena syntyy valtakunnallinen puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia vuosille 2014–2034. Strategiassa huomioidaan puutarha-alan visiot ja kehitysskenaariot tuleville vuosikymmenille ja niiden vaikutus puutarha-alan ammattitaitovaatimuksiin ja koulutuksen rakenteisiin tulevaisuudessa. Tavoitteena on kirjata puutarha-alan koulutuksen kehittämislinjaukset seuraavalle 20 vuodelle siten, että työelämän muuttuvat tarpeet ja oppilaitosten erikoistumismahdollisuudet huomioidaan.

Koulutustarpeita selvitetään sekä valtakunnallisesti, alueellisesti että koulutusaloittain. Hankkeessa ovat mukana kukka- ja puutarhakaupan, puutarhatuotannon ja viheralan toimijat. Alueellisesti hanke on jaettu viiteen osa-alueeseen: 1) Itä-Suomi ja Lappi, 2) Etelä-Savo ja Kymi, 3) Satakunta ja Varsinais-Suomi, 4) Länsi-Suomi sekä 5) Pirkanmaa, Häme ja Uusimaa.

Hanke on käynnistynyt elokuussa 2012 ja strategialuonnos valmistuu tammikuussa 2014. Taustaselvityksiä tehdään muun muassa oppilaitos- ja työelämäkyselyillä. Hankkeen aikana järjestetään myös koulutuksen kehittämisen työpajoja, seminaareja ja tiedotustilaisuuksia. Hanketta esitellään puutarha-alan erilaisissa tapahtumissa ja hankkeen omilla verkkosivuilla.

Hankkeen ohjausryhmä toivoo koko puutarha-alan aktiivista osallistumista strategian laadintaan. Ideoita, ehdotuksia ja muita kommentteja puutarha-alan koulutuksen kehittämiseen voi laittaa tulemaan hankkeen edustajille, joiden yhteystiedot löytyvät tämän tiedotteen lopusta.Hankkeen vastuutaho on Axxell Utbildning Ab, paikanjohtaja Ann-Marie Rosenqvist-Berg, ann-marie.rosenqvist-berg@axxell.fi, puh. 029 001 7670. Hankkeen projektipäällikkö on Hanna Tajakka, hanna.tajakka@viherarkki.fi, puh. 040 865 7923, ja hankkeen projektisihteeri on Nina Sevelius, nina.sevelius@axxell.fi, puh. 029 001 7658.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Axxell Utbildning Ab (Överby), Oulun seudun ammattiopisto (Kempeleen yksikkö), Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto), Savon koulutuskuntayhtymä (Savon ammatti- ja aikuisopisto), Työtehoseura ry (TTS Rajamäki), Kauppapuutarhaliitto ry, Puutarhaliitto ry, Suomen kukkakauppiasliitto ry, Viherympäristöliitto ry, Opetushallitus.

Hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa

Linkki PKK-hankkeen kotisivuille

Jaa artikkeli