Puutarha-alan pohjoismainen markkinajohtaja Kekkilä Oy on ostanut Lassila & Tikanojan kompostoreihin ja kuivakäymälöihin keskittyvän Eco-tuote -liiketoiminnan. Kauppa täydentää Kekkilän kestävään kehitykseen pohjautuvaa liiketoimintastrategiaa. Kaupan myötä Kekkilän toiminta laajenee myös Venäjän kasvaville puutarha- ja vapaa-ajan asumisen markkinoille.

Kekkilä on viime vuosina laajentanut voimakkaasti kotipuutarhureille suunnattujen luonnonmukaisten multa- ja lannoitetuotteiden valikoimaansa. Yrityksen liikevaihdosta suurin osa tulee kuluttajamarkkinoille suunnattujen harrastajatuotteiden myynnistä ja nyt tehtävä liiketoimintakauppa vahvistaa Kekkilän kyseistä tuotevalikoimaa ja markkina-asemaa entisestään. Lassila & Tikanojalta ostettavan Eco-tuotteiden liiketoiminnan myötä Kekkilä laajenee Venäjälle. Liiketoimintapotentiaalia nähdään erityisesti Pietarin ja Moskovan alueilla.

– Tasaisesti kehittyvät kuluttajamarkkinat ja kestävän kehityksen trendin jatkuva voimistuminen ovat tukeneet päätöstämme kehittää harrastajapuutarhureille suunnattua tuoteportfoliotamme, kertoo Kekkilä Oy:n toimitusjohtaja Petri Alava.

– Kestävän kehityksen tarpeisiin vastaamisen lisäksi myös vapaa-ajan asumiseen liittyvät kokonaisratkaisut ovat tuotekehityksessämme strategisesti tärkeässä roolissa. Nyt ostamamme kompostien ja kuivakäymälöiden liiketoiminta jatkaa tätä kehitystyötä ja avaa meille myös kasvuväylän Venäjän puutarhaharrastajien markkinoille.

Kekkilän uusi kompostori- ja kuivakäymälämallisto soveltuu luontevasti Kekkilän hiljattain lanseeraaman, kuluttajia pienimuotoiseen viljelyyn kannustavan Koti & Piha -tuoteperheen yhteyteen. Kekkilän uudesta kompostorivalikoimasta löytyvät tuotteet niin puutarha-, keittiö- kuin käymäläjätteidenkin jälkikompostointiin. Kompostorissa biojätteet muuttuvat nopeasti puhtaaksi, muhevaksi maanparannus-aineeksi. Uudet ja hajuttomat kuivakäymäläratkaisut ovat kestäviä ja helppokäyttöisiä ja vaativat toimiakseen vain kuivikeainetta.

– Uskomme palvelevamme asiakkaita laajentuneella tuotevalikoimallamme entistä paremmin ja myös puutarhakauppiaat arvostavat tavarantoimittajissaan laaja-alaisuutta. Pohjoismaisen sesongin lyhyys kun edellyttää nopeita ja varmoja toimituksia. Suomessa viime vuonna voimaan astunut jätevesiasetus tekee omalta osaltaan kompostointi- ja kuivakäymäläratkaisuista ajankohtaisia ja kompostointi on lisäksi luonnollinen osa puutarhaelämää, kertoo Petri Alava.

Vuonna 1924 perustettu Kekkilä markkinoi kasvualusta-, lannoite- ja katetuotteita Suomessa ja Euroopassa Kekkilä-brändillä. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yhtiö toimii Hasselfors Garden-nimellä. Lassila & Tikanojalta nyt ostettavan liiketoiminnan myötä Kekkilä laajenee Pietariin ja Moskovaan. Kompostori- ja kuivakäymälämarkkinoilla nähdään runsaasti kasvupotentiaalia myös Ruotsissa ja Norjassa. Kekkilän liikevaihto vuonna 2011 oli noin 90 MEUR ja Lassila & Tikanojalta ostettavan liiketoiminnan liikevaihto noin 4 MEUR.

Suurin osa Kekkilän liikevaihdosta tulee kuluttajamarkkinoille suunnattujen harrastajatuotteiden myynnistä. Ammattiviljelijöille tarkoitetut kasvualustat muodostavat noin kolmasosan ja viherrakentamistuotteet eli viherrakentajille, kaupungeille ja kunnille myytävät pakkaamattomat kasvualustat ja valmisnurmikko noin viidesosan kokonaismyynnistä. 

Jaa artikkeli