Valtioneuvosto hyväksyi 8.12. asetuksen elintarvikevalvonnankansallisista järjestelyistä. Tuleva asetus ei ole tuomassahelpotuksia elintarvikkeiden pienimuotoiselle jatkojalostukselle jamyynnille.

– Luomuliitto ja MTK:n luomuvaliokunta vaativat asetuksen uuttakäsittelyä ja parempaa valmistelua, toteavat Luomuliitonedunvalvontavastaava Jukka Lassila ja MTK:n luomuvaliokunnanpuheenjohtaja Arto Hanelius.

– Hallitusohjelmassa on sitouduttu parantamaan pienimuotoisenelintarvikejalostuksen ja myynnin toimintaedellytyksiälainsäädännöllisin keinoin. Nyt suunnitellut uudistukset vesittäväthallitusohjelmassa esitetyt tavoitteet luomu- ja lähiruoan tuotannonkääntämisestä vahvaan nousuun, toteaa Lassila.

Elintarvikelainsäädäntöuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli keventääpienten toimijoiden hallinnollista taakkaa mm. helpottamalla Euroopanunionin hygienialainsäädännön mahdollistamia kansallisia säädöksiäpaikallisen ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisen toiminnanosalta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten soveltamisalaan ei kuulualkutuotannon tuotteiden toimittaminen pieninä määrinä tuottajantoimesta suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisillevähittäisliikkeille, vaan asetus antaa mahdollisuuden ohjata toimintaakansallisin säädöksin.

– Kansallisesta elintarvikelainsäädännöstä ei saa tullalähiruoantuotannon kehittymisen este, alleviivaa Lassila.

Tinkimaidolle on paljon kysyntää, mutta ehdotettu asetus vaatiilaitoshyväksyntää yli 2500 litran myynnille. Tämä ei kannusta myynninlisäämiseen. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa raakamaidonriskiarviointi on vasta meneillään.

Nyt ehdotetussa asetuksesta ulkopuolelle on rajattu kokonaanlihatuotteet – kotieläintuotteista maidon lisäksi on sallittua vainkananmunien suoramyynti (10 000kg/v). Jäädytettyä ternimaitoa (max.2500 l) ja kasvikunnantuotteita (max.10 000 kg) lukuun ottamattaalkutuotannon tuotteiden toimittaminen maatilalta suoraanvähittäismyyntiin on ehdotetun asetuksen mukaan kiellettyä ilmanelintarvikehuoneistohyväksyntää, joka tarkoittaa tuottajallebyrokratiaa ja investointeja.

Luomuliitto vaatii, että maatilalta suoraan kuluttajalle myymiseen eiaseteta raja-arvoja määrille, koska toiminta on joka tapauksessapienimuotoista ja vähäriskistä. Myös lihan myynti suoraan maatilaltatäytyy olla mahdollista.

– Jos teurastamolta tulee lihatuote vakuumipakkauksessa ja maatilavain myy sen esimerkiksi pakasteena, ei toimintaa tulisi pitääriskialttiina, kuvaa Lassila.

Jaa artikkeli