Hallitusohjelmassa todetaan: ”Luomu- ja lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun otetaan Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi.”

– Tähän linjaukseen voidaan olla todella tyytyväisiä, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jaakko Nuutila.

MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi on todennust, että MTK on aktivoitunut luomuun liittyvissä asioissa ja on valmis aktivoitumaan edelleen, jos tilanne sitä edellyttää. Sahi pitää tärkeänä, että tuottajat voivat luottaa siihen, että luomun kysyntä säilyy – tuottajat eivät voi investoida muuten.

– Vuoden 2010 luomun ostoluvut paljastivat, että lama ei alentanut luomun myyntiä. Kuluttajat ovat sitoutuneet luomuun. Toisaalta vienti on ennenkin pelastanut tuottajat, jos kysyntä kotimaassa on väliaikaisesti notkahtanut. Maailmanlaajuisesti luomun kasvu on vääjäämätöntä, kommentoi Nuutila.

Hallitusohjelmassa mainitaan myös maatalouden byrokratian vähentäminen, tukien suuntaaminen aktiivituotantoon ja ympäristötuen ehtojen muuttaminen vastikkeellisemmiksi. Luomutuet ovat tehokkaimpia ympäristötuen keinoja, joten Luomuliitto odottaa tätä tukea kehitettävän maatalouspolitiikan strategisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Hallitus käynnistää luomualan kehittämisohjelman

Luomuliitto on jäsenenä koko luomualan yhteistyöjärjestössä Pro Luomu ry:ssä, joka on valmistellut luomualan kehittämisohjelman. Hallitusohjelmaan kirjattiin toteutettavaksi luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelma.

– Nyt odotamme, että hallitusohjelman kirjaukset johtavat Maa- ja metsätalousministeriössä konkreettisiin toimiin ja Pro Luomu saa luomun kehittämisohjelmalle kunnollisen rahoituksen, toteaa Jaakko Nuutila.

Nuutila kritisoi sitä, että lähi- ja luomuruoasta puhutaan hallitusohjelmassa paikoin, niin kuin ne olisivat sama asia.

– Tärkeää on kuitenkin se, että pienien elintarvikeyrityksien toimintamahdollisuuksia halutaan parantaa. Myös perheviljelmien tuotantoedellytysten turvaaminen on tuotantomme edun mukaista, toteaa Nuutila.

– Kun luomu on strateginen tavoite, täytyy tutkimukseen, koulutukseen ja neuvontaan panostaa selkeästi nykyistä enemmän. Hallitusohjelmassa on hyvin tuotu esiin, että elintarvikejalostusta täytyy kehittää ja tähän muun muassa tarvitaan omaa laadukasta luomuneuvontaa, kiittelee Nuutila.

Jaa artikkeli