Euroopan komissio antoi 25.3.2011 asetuksen, jolla yhtenäistettiin Euroopassa japanilaisten elintarvikkeiden ja rehujen valvontaa. Asetusta on nyt päivitetty ensimmäisen kerran. Suurin muutos asetuksessa on raja-arvojen yhtenäistäminen samalle tasolle kuin Japanissa. Uudet raja-arvot tulivat voimaan 12.4.2011.

Radioaktiivisen jodi-131 suhteen raja-arvot kiristyivät lastenruokien, maidon sekä nestemäisten elintarvikkeiden osalta, cesium-134 ja -137 suhteen puolestaan kaikilla elintarvikkeilla ja rehuilla. Rehuille asetettiin väliaikaisesti raja-arvo jodi-isotooppien summalle samalle tasolle kuin elintarvikkeissa.

Säteilyvaaratilanteissa huomioidaan aina säteilyaltistus kaikista lähteistä. Japanissa säteilylle altistutaan myös hengitysteitse ja mahdollisesti myös ihon kautta, jolloin elintarvikkeiden osuus kokonaisaltistumisesta tulee pitää mahdollisimman alhaisena. Elintarvikkeiden raja-arvoja voidaan jatkossakin muuttaa kokonaistilanteen vaatimusten mukaan.

Jäsenmaissa on tutkittu onnettomuuden jälkeen Eurooppaan tuotuja japanilaisia elintarvikkeita komission ohjeiden mukaisesti. Toistaiseksi yhtään raja-arvon ylittänyttä elintarviketta ei ole havaittu tehostetussa valvonnassa yhdessäkään jäsenmaassa.

Eurooppalaisten kuluttajien turvallisuuden näkökulmasta myös aiemmin Fukusiman onnettomuuden yhteydessä sovelletut enimmäismäärät ovat olleet turvallisella tasolla. Raja-arvot on arvioitu sen mukaan, että kuluttajan ruokavaliosta 10 % kokonaisen vuoden ajan voisi olla kontaminoitunut radioaktiivisilla aineilla raja-arvojen tasolla ilman, että kokonaisaltistuminen säteilylle nousisi yli turvallisen tason (1 mSv).

Jaa artikkeli