Elintarviketurvallisuusviraston eli Eviran ylitarkastaja Niina Matilainen kertoo, että myynti- ja välitysketjuun kuuluvan toimijan vastuulla on,että tieto mansikan oikeasta alkuperämaasta välittyy viljelmältä kuluttajalle.

– Kuluttajan kannattaa ostaa mansikoita ainoastaan sellaisesta myyntipaikasta, jossa mansikan alkuperämaa on selkeästi merkitty myyntikylttiin, rasioihin tai laatikoihin.

Matilainen korostaa, että mansikkapakkauksiin on tehtävä selkeät merkinnät alkuperämaasta,pakkaajasta ja laatuluokasta. – Toimijan on valvontaa varten säilytettävä marjaerän mukana kulkeva saateasiakirja, kuten lasku,lähete tai kuitti, jossa on tiedot erän alkuperämaasta ja laatuluokasta sekä tieto erän koosta.

– Merkintävaatimusten ja saateasiakirjojen tarkoituksena on, että tieto marjojen alkuperästä välittyy muuttumattomana kuluttajalle asti. Oikeiden tietojen siirtyminen on jokaisen myynti- javälitysketjussa mukana olevan ostajan, myyjän ja välittäjän vastuulla.

Avorasioiden myyntipaikalla kyltti

Niina Matilainen sanoo, että rasioihin valmiiksi pakattuja mansikoita ostettaessa kannattaa varmistaa, että avorasioiden myyntipaikalla on kyltti, josta näkyy mansikoiden alkuperämaa ja laatuluokka.

– Alkuperämaatiedoksi ei riitä myyntipöydällä mahdollisesti esillä oleva suomenlippu, vaan alkuperämaa on ilmoitettava selkeästi kirjoitettuna koko maan nimellä. Myös irtotuotteena myytävien mansikoiden alkuperämaa ja laatuluokka pitää ilmoittaa kyltissä.

Mikäli mansikat on pakattu kannella suljettuihin rasioihin, on niistä löydyttävä tiedot alkuperämaasta, pakkaajasta ja laatuluokasta. Isompia eriä ostavan kuluttajan kannattaa varmistua,että pakkauslaatikoissa on selkeät tiedot marjojen alkuperämaasta ja laatuluokasta sekä pakkaajan nimi ja osoite. Lisäksi merkinnöissä on ilmoitettava kuinka paljon marjoja pakkaus sisältää(esim. 250 g, 500 g, 2 kg tai 5 kg).

Osta laatua

Yleisimmin mansikat myydään I luokan marjoina. Täyttääkseen I luokan vaatimukset mansikoiden on oltava hyvälaatuisia eikä niissä saa olla multaa. Kaikkien myytävien mansikoiden täytyy ollatuoreita, ehjiä ja puhtaita. Pilaantuneita, mätiä, homeisia tai multaisia mansikoita ei sallita edes II luokassa.

Viljelmällä suoraan rasioihin poimittujen ja niissä myytävien mansikoiden laatu säilyy parempana kuin myyntipöydille kaadetun ja siitä asiakkaalle muovipussiin kauhotun irtomarjan. Myös mahdollisten väärinkäytösten vaikeuttamiseksi Evira suosittelee välttämään marjojen kaatamista myyntipöydille ja suosimaan suoraan pakkauksista tapahtuvaa myyntiä.

Näin varmistut parhaiten alkuperästä

Kuluttajan kannattaa ennen ostopäätöstä varmistua, että myyntipaikan haltijan nimi ja yhteystiedot ovat selkeästi esillä myyntipaikalla.

Marjojen myyjän tulee tietää, kenen pakkaamia mansikoita hän myy. Suomessa viljellyt mansikat pakataan tilalla suoraan myyntilaatikoihin, jolloin pakkaaja on yleensä sama kuinviljelijä ja osoitetieto kertoo missä marjat on viljelty.

Jos haluaa olla aivan varma, että ostaa suomalaisia mansikoita, kannattaa ne ostaa tutulta viljelijältä. Suoramyynnissä tai itsepoiminnassa syntyy harvoin epäselvyyksiä marjojen alkuperästä.

Suoramyyntitilojen yhteystietoja löytyy internetistä hakusanoilla ”suoramyynti + mansikka”.Torilla ympärivuotisesti toimivat kauppiaat noudattavat yleensä hyvin merkintävaatimuksia ja vaativat asianmukaiset pakkausmerkinnät toimittajiltaan.

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat torien ja muiden ulkomyyntipaikkojen myyjiä. Kasvisten alkuperämerkintöjä ja laatua valvovat Eviran ja ELY-keskusten tarkastajat, jotka valvovat tänäkin kesänä toreillaja vähittäismyynnissä.

Jaa artikkeli