Luomuliitto tekee maaliskuun 2010 loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella selvityksen koko luomualan toiminnasta. Selvityksessä nostetaan esille luomualan ongelmakohdat ja etsitään niihin ratkaisua. Luomutuotteita koskevat menekinedistämisavustukset ratkaistaan vasta selvityksen valmistuttua.

Luomualan toiminnan hajanaisuus, luomutuotannon kasvutavoitteet ja tarve varmistaa alan rahoitusjärjestelmien yhteisvaikutus ovat keskeisiä syitä selvitystyön taustalla. Kansallinen luomustrategia ja sen toimenpideohjelma, luomun viestintästrategia sekä luomun mukanaolo muun muassa laatuketjun suomalaisen ruoan edistämisohjelman tavoitteissa antavat hyvän lähtökohdan alan kehittämiselle. Luomuliiton hankkeessa on tarkoitus antaa selkeitä parannusehdotuksia alan toiminnan tehostamiseksi ja rahoituksen parempaan kohdentamiseen.

Luomun kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua verkkokeskusteluun luomualan toiminnan ja rahoituksen kehittämisestä osoitteessa www.otakantaa.fi.Kaikille kansalaisille tarkoitettu keskustelu on avoinna helmikuun kolmen ensimmäisen viikon ajan.

Hanketta valmistelee agronomi Mikko Rahtola Luomuliitosta ja se rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoista.

Luomustrategiatyöryhmä jatkaa toimintaansa Luomuliiton vetämänä. Europarlamentaarikko Heidi Hautala toimii ryhmän puheenjohtajana myös tänä vuonna.

Anna-Leena Miettinen maa- ja metsätalousministeriöistä kertoi, että luomutuotantoa koskevista menekinedistämishakemuksista ei vielä tehdä päätöksiä, vaan luomuhankkeita koskeva uusi hakukierros järjestetään vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Haussa ja päätöksenteossa otetaan huomioon maaliskuussa 2010 valmistuvan Luomutieto-hankkeen tulokset.

Jaa artikkeli