Tutkijoiden ja tuotekehittelijöiden pitkä kujanjuoksu palkittiin, kun Eviramyönsi Charcoal Finland Oy:lle koetoimintaluvan, jonka perusteellaEcoKOIVU-karkotetta voidaan myydä myyrien ja hirvieläinten karkottamiseen.

Nyt kerätään käyttäjien kokemustietoa kotimaisen uutuustuotteen tehosta sekämahdollisista sivuvaikutuksista. Tiedot täydentävät MTT:n ja Helsinginyliopiston tuloksia, jotka on saatu tieteellisissä koeolosuhteissa jakenttäkokeissa.

Koivutisle on grillihiilituotannon tervaisa sivutuote, joka on uusi innovaatiokasvinsuojelussa. Tutkimusten mukaan aine tehoaa niin rikkakasveihin,nisäkkäisiin kuin ötököihinkin – ja on lisäksi ympäristöystävällinen.

Häätökeino poroille ja rikkakasveille?

MTT:n uudet tutkimukset koivutisleen tehosta ovat käynnissä Lapissa.Pyrkimyksenä on häätää arvokasveja napostelevat porot sekä luonnonkasvienviljelyä vaikeuttavat rikkakasvit. Tavoitteena on löytää kasveista peräisinolevia ja biohajoavia aineita, joita voidaan käyttää pohjoisen puhtaassaluonnossa.

MTT Rovaniemellä Apukan toimipisteessä sekä sen ympäristössä tehtävätkenttäkokeet ovat osa MTT:n laajempaa tutkimuskokonaisuutta ”Kasviperäistenbiomateriaalien käyttö kasvinsuojelussa – teho ja teknologiat ”. Kansainvälisenäyhteistyönä toteutettavassa hankkeessa haetaan kasviperäisiä aineita ja uusiatorjuntatekniikoita, jotka sopivat erityisesti luonnonmukaiseen viljelyyn sekäalueille, joissa synteettisten torjunta-aineiden käyttöä halutaan rajoittaa.

Myyrät tulevat

Karkotteelle myönnetty koetoimintalupa ajoittui varsin hyvään aikaan, silläMetla ennustaa Etelä-Suomeen myyräkannan kasvua ja laajoja myyrätuhoja ensitalvena. Uhkaava tilanne tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saada tietoa tisleentehosta karkoteaineena.

MTT analysoi palautetiedot, jotka Charcoal Finland Oy toimittaa Evirallekoetoimintaluvassa määrättyjen ohjeiden mukaisesti. Tietoja tarvitaan jatkossatukemaan päätöksiä, joilla kotimainen innovaatio saadaan käyttöön EU:n uudenkasvinsuojeluaineasetuksen sallimissa rajoissa.

Käyttäjäpalautetta koivutisleestä voi antaa osoitteessa: www.charcoalfinland.fi/koepalaute

Jaa artikkeli