Pelastustehtävien kannalta tärkeitä ovat kellarin, ullakon sekä yhden kerroksenpohjapiirrokset. Lisäksi pelastuslaitos toivoo, että sähkön, kaasun ja vedenpääsulkujen sijainnit ilmoitettaisiin sekä merkittäisiin talossa selkeästi.Olennaista on tietää myös pelastustoimintaa hidastavista ja tai vaarantavistaseikoista. Valokuvia toivotaan esimerkiksi ajoteiden lähestymisreiteistä jatalon julkisivusta.

”Talon asukkaiden ja taloyhtiön oma toiminta on keskeisintä onnettomuuksienennaltaehkäisyssä. Monilla pienilläkin asioilla voidaan parantaa turvallisuutta.Onnettomuustilanteisiin voi nyt varautua toimittamalla meille ajantasaisettalotiedot, jotka osaltaan saattavat nopeuttaa pelastustoimia ja pienentää niinihmis- kuin materiaalivahinkojakin”, toteaa pelastuskomentaja Kari LehtokangasHelsingin kaupungin pelastuslaitokselta.

Talotiedot voi käydä täyttämässä Igglon kotisivuilla osoitteessa www.igglo.fi.Igglo käy läpi kaikki saamansa tiedot ja valokuvat, toimittaa nepelastuslaitoksen käyttöön sekä julkaisee ne talosivuillaan. Oman kodin talosivulöytyy palvelusta joko osoitteella tai kartalta. Verkkopalvelussa on josuurimpien kaupunkien taloista Väestörekisterijärjestelmän viralliset tiedotsekä kuvia. Näihin tietoihin toivotaan nyt täydennystä.

Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitosta muistuttaa vielä taloyhtiöiden jaasukkaiden vastuusta onnettomuuksien ehkäisyssä: ”Taloyhtiöiden ja asukkaidentehtävä on huolehtia turvallisuudesta jokainen päivä. Esimerkiksi rappukäytävätja pelastustiet on pidettävä vapaina. Lisäksi huoneistokohtaistenpalovaroittimien on oltava kunnossa eikä vaarallisia aineita saa säilyttääasunnoissa tai varastoissa.”

Jaa artikkeli