Pohjoisia geenivaroja on ryhdyttävä tallentamaan ripeästi geenipankkienkokoelmiin, sillä monet kasvipopulaatiot ovat vaarassa kadota meneillään olevanilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Rovaniemellä järjestetyssä työpajassa pohjoisenpallonpuoliskon asiantuntijat päättivät ryhtyä toimiin geenivarojensäilyttämiseksi. Kaksipäiväiseen tilaisuuteen osallistui tutkijoita kaikistaPohjoismaista sekä Yhdysvalloista, Kanadasta ja Venäjältä.

Toistaiseksi geenipankeissa on materiaalia pohjoisista kasveista niukasti.Geenivaroja on suojeltava tulevaisuuden viljelijöiden, jalostajien jatutkijoiden käyttöön.

– Ilmastonmuutoksen edetessä ympäristön aiheuttamaa stressiä, kuten kuivuutta,kestävien kasvigeenivarojen identifiointi on tärkeää, muistuttaa Kanadankasvigeenivaraohjelman johtaja Ken Richards. Tämän hetken geneettisetominaisuudet saattavat olla tulevaisuuden olosuhteissa yllättävän arvokkaita.

– Tärkeitä pohjoisia geenivaroja ovat nurmikasvit ja niiden villit sukulaiset,villit marjat sekä yrtit ja lääkekasvit. Kasvigeenivaramme sisältävät kylmän- jatalvenkestävyysominaisuuksia, jotka ovat jalostukselle arvokkaita. Pohjoisialaatuominaisuuksia tulee kuitenkin tutkia vielä lisää, toteaa erikoistutkijaMerja Veteläinen MTT:stä (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus).

Geenimateriaalia on kerättävä entistä tarmokkaammin

Ilmastonmuutoksen on todettu jo vaikuttavan kasvien fenologiaan, kutenkukkimisajankohtaan.

– Ilmastonmuutos uhkaa erityisesti sellaisten villien kasvien populaatioita,joiden perinnöllinen muuntelu on vähäistä ja sopeutumiskyky siitä johtuen pieni,sanoo professori Outi Savolainen Oulun yliopistosta.

Kokouksessa päätettiin ryhtyä ripeästi keräämään ilmastonmuutoksen vuoksivaarassa olevia lajeja niiden eri pohjoisilta kasvupaikoilta. Lajien,populaatioiden ja uhanalaisten alueiden identifioiminen vaatii kuitenkin lisäätutkimusta. Alaskan kasvigeenivarakeskuksen tutkijan Stoney Wrightin mukaanmyöskään eteläisen pallonpuoliskon viileiden alueiden kasvigeenivaroja ei tuleunohtaa.

Tutkijat päättivät perustaa entistä laajemman verkoston huolehtimaan pohjoistengeenivarojen keräämisestä ja kokoelmien täydentämisestä. Aluksi kartoitetaankaikki pohjoiset kasvikokoelmat ja niiden kanssa työskentelevät henkilöt jalaitokset.

Euroopan pohjoiset kasvigeenivarat ilmastonmuutoksen valossa -työpajanjärjestivät Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma ja Euroopan yhteinenkasvigeenivaraohjelma yhteistyössä MTT Rovaniemen kanssa.

Jaa artikkeli