Lohja Rudus Oy Ab on saanut vuoden 2006 alussa ensimmäisenä kiviainestoimittajana Suomessa kaikkia alueyksiköitään ja kiviainestoimipisteitään koskevat sertifikaatit kiviainesten CE-merkin kiinnittämisoikeudesta.

Ensimmäisessä vaiheessa Lohja Rudus on kiinnittänyt CE-merkin raidesepeleihin sekä betonikiviaineksiin. Raidesepelille astui vuoden 2006 alussa Ratahallintokeskuksen asettama CE-merkkipakko. Betonikiviainesasiakkaita Lohja Rudus palvelee varmistamalla, että nämä voivat toimittaa betonia ja elementtejä ilman lisäselvityksiä myös sellaisiin kohteisiin, joissa edellytetään CE-merkkiä.

CE-merkintä tarkoittaa, että kiviainekset täyttävät eurooppalaisten tuotestandardien vaatimukset ja niiden laadunvalvonta on suoritettu eurooppalaisten testausstandardien mukaisesti.

Sertifikaatti kattaa tuotteet, jotka on valmistettu seuraavien eurooppalaisten tuotestandardien mukaisesti:

SFS-EN 13043: Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin
SFS-EN 12620: Betonikiviainekset
SFS-EN 13242: Kiviainekset sitomattomiin ja hydraulisesti sidottuihin materiaaleihin maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa
SFS-EN 13450: Raidesepelikiviainekset

Aikaisemmin Lohja Ruduksella on ollut yksittäisiä kiviainestoimipisteitä ja tuoteryhmiä koskevia CE-sertifikaatteja lähinnä kiviainesvientiä varten.

Lohja Ruduksella on edelleen myös kansallinen valvotun kiviainestoimittajan hyväksyntä, jonka valvonta perustuu SFS Inspecta Sertifiointi Oy:n ohjeeseen (RAK 13) ”Rakentamisessa käytettävät kiviainekset. Laadunvarmistusta koskevat ohjeet”.

CE-merkin tarkastuksissa ilmoitettuna laitoksena sekä valvotun kiviainestoimittajan tarkastuksissa kolmantena osapuolena toimii Inspecta Sertifiointi Oy.

Jaa artikkeli