Uhanalaisten eliöiden ja kasvien luettelo on saatettu ajan tasalle. Uhanalaisten eliölajien luettelo kasvaa yli sadalla lajilla ja rauhoitettujen lajien luettelosta poistuvat muun muassa sinivuokko, tyrni ja kataja.

Valtioneuvosto päätti luonnonsuojeluasetuksen muutoksesta tänään torstaina. Muutoksen mukaan uhanalaisia lajeja on Suomessa yhteensä 1410, joista erityisesti suojeltavia lajeja on 608. Uhanalaisten lajien määrä on kasvanut vuoden 1997 asetukseen verrattuna 110:llä ja erityisesti suojeltavien lajien määrä 123 lajilla. Lajeja on sekä lisätty että poistettu listoilta.

Suurin osa uhanalaisten lajien luetteloon lisätyistä lajeista on perhosia ja kovakuoriaisia. Erityisesti suojeltaviin lajeihin on tullut lisää myös putkilokasveja ja pistiäisiä. Ero aiempaan johtuu luonnontieteellisten arviointien tarkentumisesta ja uusista arviointikriteereistä.

Saimaannorppa ja liito-orava edelleen uhanalaisia

Linnuista uusia uhanalaisiksi luokiteltavia lajeja ovat lapinsirri ja kirjokerttu. Luettelosta poistettavan tuulihaukan kanta puolestaan on niin vakaa, että sitä ei enää luokitella uhanalaiseksi.

Muutokset uhanalaisten lajien luetteloon eivät koske yhtäkään nisäkäslajia. Saimaannorppa, liito-orava, valkoselkätikka ja merikotka luokitellaan edelleen uhanalaisiksi, vaikka suojelutoimet ovatkin parantaneet niiden elinoloja.

Rauhoitettujen kasvilajien luettelosta poistetaan sinivuokko, kevätesikko, imikkä, näsiä, tyrni sekä puumainen ja pylväsmäinen kataja. Nämä lajit ovat aikaisemmin olleet osittain rauhoitettuja. Vain niiden kerääminen myyntiin on ollut kielletty.

Asetuksen muutos tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Jaa artikkeli