Kuluttajan ostopäätökset ratkaisevat osaltaan luomun tulevaisuutta. Toisaalta edelleen tarvittaneen myös poliittisia päätöksiä, joilla tuetaan luomutuotantoa ja sen myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi ympäristölle. Asiasta keskusteltiin Luomumessujen yhteydessä pidetyssä kansainvälisessä seminaarissa lauantaina Helsingissä.

Saksassa luomu tavoittelee 20 prosentin osuutta

Kysymys on yleiseurooppalainen, sanoi seminaarissa alustanut johtaja WOLFGANG REIMER Saksan maatalous-, ruoka- ja kuluttajansuojaministeriöstä. — Kuluttajien täytyy olla valmiita maksamaan korkeampia hintoja luomutuotteista ja niiden ekologisista vaikutuksista, Reimer totesi.

Saksassa luomutuotannon pitkän tähtäimen tavoitteeksi on asetettu 20 prosentin osuus viljellystä maasta. Tällä hetkellä osuus on vajaa 5 prosenttia. Keskustelussa todettiin, että kasvun saavuttamiseen ei kuitenkaan pelkkä kuluttajien ostointo ehkä riitä.

Luomun kallis hinta myös myytti

Luomuliiton puheenjohtaja ESA PARTANEN painotti, että Suomessa luomutuotteiden kalleus on monilta osin myytti. — Hinnoissa on suuria eroja jopa tuoteryhmien sisällä, hän sanoi. — Luomussa on aitoa yhteiskuntavastuuta. On hullua, että siitä joutuu maksamaan enemmän.

Ruokakeskon varatoimitusjohtaja HARRI SIVULA puolestaan muistutti siitä, kuinka monet asiat vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen. — Päätös tehdään noin viidessä sekunnissa ja siinä on suuri arvomaailmojen myllerrys, hän totesi. Kuluttajan huomiosta kamppailevat yhä useammat vaihtoehdot ja esimerkiksi terveysvaikutteiset tuotteet saattavat kilpailla luomun kanssa.

Kaupalle luomun ongelmia ovat hidas kiertonopeus ja hajanainen hankinta. — Yhteiskuntavastuusta pitäisi kehittyä kaupalliseksi tuotteeksi. Isot elintarvikeyritykset tarvittaisiin pontevammin mukaan, Sivula ehdotti.

Jaa artikkeli