Luomuvihannesten laajamittainen tuotanto teollisuuden raaka-aineeksi edellyttää tehokkuutta, toimitusvarmuutta ja korkeaa laatua. MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Kuopion yliopiston ja Pyhäjärvi-instituutin hankkeet osoittivat, että viljelyn hankalimmat haastajat – riittävä ravinteiden saanti sekä satoa uhkaavat rikkakasvit ja tuholaiset – ovat hallittavissa. Aihetta käsittelevä seminaari on tänään Jokioisilla.

Luomukukkakaalin sato oli yhtä korkea ja laadukas kuin tavanomaisessa tuotannossa keskimäärin. Viljelyssä hyödynnettiin mm. sijoituslannoitusta ja monipuolisesti luomuviljelyyn hyväksyttyjä kasvin-suojelumenetelmiä, mm. aikaistettua muokkausta, rikkakasvien liekitystä, kasvuston katteita, houku-tuskaistoja sekä biologista tuholaistorjuntaa. Pakastehernepellon rikkakasveja voitiin vähentää merkit-tävästi erilaisilla mekaanisilla torjuntamenetelmillä, ja sato oli määrältään ja laadultaan hyvä.

Kaalikärpäset kuriin houkutuskaistoilla

Kaalikasvien satoa uhkaavia tuholaisia, kaalikärpäsiä, voitiin hallita viljelykasvilohkon ympärille istute-tuilla houkutuskaistoilla, joihin istutettiin kiinankaalia houkuttelemaan pikkukaalikärpäsiä ja kukkakaa-lia isokaalikärpästen varalta. Kukkakaaleista tarkoitukseen sopii erityisen hyvin Talbot-lajike, jonka houkuttelevuus ajoittui isokaalikärpäsen munintahuippuun. Houkutuskaistakokeet tehtiin peltomitta-kaavassa Köyliön Vanhakartanossa, joka noudattaa integroidun viljelyn (IP) menetelmiä. Luomuvilje-lyssä houkutuskaistatekniikka vaatii vielä lisätutkimuksia.

Hankkeiden kuluessa kotimaisten luomupakastevihannesten tuotevalikoima laajeni, ja luomupakasteita on saatavissa ympäri vuoden kauppojen pakastealtaista. Luomuvihannesten laajamittaista tuotantoa tutkittiin MTT:n puutarhatuotannon Luomukasvisten tuotanto teollisuudelle -hankkeessa vuosina 2000–2003. Kuopion yliopiston ja MTT:n yhteishankkeessa etsittiin vuosina 2001–2003 uusia ekologi-sia torjuntamenetelmiä kaalikärpäsille ja porkkanakempeille. Samanaikaisesti tutkimushankkeiden kanssa Pyhäjärvi-instituutti toteutti Luomua Lännestä -hankkeen yhteistyökumppaneinaan Lännen Tehtaat, luomuvihannesviljelijät ja MTT. EU-rahoitteisen kehitys- ja koulutushankkeen tavoitteena oli varmistaa laadukas luomuvihannessato teollisuuden raaka-aineeksi ja lopulta maittavaksi ateriaksi ku-luttajille.

Jaa artikkeli