Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön johtajan SEPPO HEISKASEN mukaanpäivittäistavaroiden ja etenkin elintarvikkeiden menestyminen edellyttää,että kuluttaja haluaa ostaa tuotetta säännöllisesti ja hyväksyy sen.

– Aikaisemmin kuluttajien ostokäyttäytyminen, ateriointi ja aterian osienvalitseminen oli sangen yhtenäistä, mutta nykyään on monia pirstaloituneitakuluttajaryhmiä. Kun uusia tuotteita kehitetään, täytyykin miettiä joennakkoon kohderyhmä, jolle tuotetta aletaan markkinoida.

– Kaupan hyllytila rajoittaa myös tuotekehittelyä, koska samalle hyllyllejonottavat muiden merkkituotteiden lisäksi myös kaupan omat tuotemerkit.Uutuuksien on yleensä lunastettava muutamassa kuukaudessa paikkansatuotevalikoimassa. Yleistäen voidaankin sanoa, että vain noin viidennesideoista on sellaisia, että niiden pohjalta kehitetään tuote. Uutuuksistavain noin puolet on markkinoilla vielä vuoden kuluttua, mutta ainoastaanalle viisi prosenttia saavuttaa edes jonkinasteisen menestyksen, kertoiHeiskanen.

Psykologiaa, antropologiaa

Kuluttajatutkimuksessa hyödynnetään nykyään monien eri tieteenalojentuottamaa tietoa, kuten psykologiaa, sosiologiaa ja antropologiaa, joillaselvitetään kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksiaistinvarainen laadun arviointi tai ravintosisältöjen mittaaminen eivätenää riitä, koska ostopäätöksestä kilpailevat monet muutkin seikat, kutenpakkauksen ulkonäkö. Heiskasen mielestä onkin osattava yhdistää tuotteen japrosessin tuntemus kuluttajan piilevään, herätettyyn tarpeeseen.

Heiskanen kertoi kuluttajatutkimuksen tarpeellisuudesta Tekesininnovaatioalueen Pakkauksen tieto ja turva -vuosiseminaarissa keskiviikkonaEspoossa.

Jaa artikkeli