Kekkilä-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla läheskahdeksan prosenttia 37 miljoonaan euroon. Liikevoitto sen sijaan laski 11prosenttia 3,08 miljoonaan euroon, mikä johtui Ruotsin liiketoiminnantuloksen heikentymisestä. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti kasvuturpeidenharrastajatuotteiden myynnin lisäys Suomessa ja Tanskassa.

Ammattiviljelijätuotteiden myynti on pysynyt viime vuoden tasolla, mutta sejäi ensimmäisen vuosineljänneksen kasvuvauhdista. Viherrakentamistuotteidenmyynti on hieman jäljessä viime vuotta johtuen pitkään jatkuneesta kylmästäja sateisesta keväästä ja alkukesästä.Kekkilässä odotetaan harrastajatuotteiden loppuvuoden tuloskehityksenylittävän viime vuoden tason. Ammattiviljelijätuotteiden heikentyneetmarkkinanäkymät puolestaan laskevat tulosta viime vuoden tasosta javiherrakentamistuotteiden myynnissä säilynee viime vuoden taso.

Kekkilä on johtava kasvualustojen ja kasvinravinteiden tuottaja Suomessa.Ulkomaisten tytäryhtiöiden kanssa se on liikevaihdoltaan Euroopanviidenneksi suurin kasvuturvealan yritys. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut helmikuusta 2003 alkaen DI Jaana Laukkarinen.

Jaa artikkeli