Leikattujen hedelmien ja vihannesten, itujen sekä pastöroimattomienhedelmä- ja vihannesmehujen mikrobiologinen laatu valmistus- javähittäismyyntipaikoissa on maassamme hyvä. Tämä käy ilmiElintarvikeviraston ja Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksentoteuttamasta tutkimusprojektista, jossa selvitettiin myös onko valmistus-ja vähittäismyyntipaikkojen omavalvonnassa noudatettu hygieniavaatimuksiaeli HACCP -periaatetta.

Pakatuista leikatuista hedelmistä ja vihanneksista, iduista sekä mehuistaotettiin näytteet 13 valmistuspaikassa ja kolmessa myyntipisteessä Etelä-ja Itä-Suomessa. Otetuista 33 näytteestä yhdessäkään ei löytynyttutkittavia salmonella-, koli- eikä listeria-bakteereita.

Tutkimuksen mukaan seitsemässä valmistuspaikassa 13:sta ja kaikissakolmessa vähittäismyymälässä noudatettiin omavalvonnassaHACCP-periaatetta. Tarkastetuissa kohteissa ei ollut käytössä vapaaehtoisiahyvän hygienian oppaita. Yhdessä vähittäismyyntipaikassa annettiinsuullinen huomautus ja yhdessä valmistuspaikassa kehotettiin parantamaanomavalvontaa.

Jaa artikkeli