VTT on tehnyt biokomposiitin käyttäen pellavaa biomuovin lujiteaineena.Biomuovituotteita voidaan valmistaa samoilla laitteilla, joilla nykyisintehdään vain osittain uusiutuvia muovituotteita. Uusilla menetelmilläbiomuoveja voidaan myös räätälöidä tuotteiden käyttötarpeen mukaan.

Perinteisesti muovien lujitteina on käytetty lasikuitua, joka on vaikeastikierrätettävää ja sen käsittely on usein terveydelle haitallista.Keski-Euroopassa erityisesti autoteollisuus käyttää myös lujitteenapellavakuitua, mutta uusiutumattomaan muoviraaka-aineeseen seostettuna.

Biomuoville on vuosi sitten määritetty EU-normi. Se vauhdittaakompostoitavien pakkausten kehitystä erityisesti Keski-Euroopanmarkkinoille. Suomi on kokonaan uusiutuvan biomuovin tutkimuksessa Euroopankärkimaa.

Jaa artikkeli