Isossa-Britanniassa näyttelijät ovat tulleet maanviljelijöiden avuksi,jotta nämä osaisivat kertoa elinkeinostaan suurelle yleisölle entistämyönteisemmin ja ymmärrettävämmin. Viime maanantaina järjestetyssätilaisuudessa Lontoossa kaksi näyttelijää havainnollistivat viljelijöille,kuinka heidän tulee parantaa kommunikaatiotaitojaan. Tavoitteena on lisätätätä kautta brittiläisten maataloustuotteiden kysyntää.

Viljelijöiden julkisuuskuvan kirkastamisen avuksi on tehty myös cd-rom jakasetti. Ne kertovat muun muassa, kuinka tiedotusvälineitä tulee lähestyäja kuinka paikallisen väestön kanssa keskustellaan. Viljelijöitävaroitetaan käyttämästä ammattiterminologiaa, joka on alaa tuntemattomallevierasta. Esimerkkinä mainitaan muun muassa ”hieho”, joka tulee esitellämaataloudesta vähän tietäville ”nuorena lehmänä”.

PR-taitojen parannusidean on keksinyt ryhmä nimeltään The LinkingEnvironment and Farming group. Organisaation kotisivut ovat osoitteessa www.leafuk.org

Briteillä ruokahuolet ovat vähentyneet

Brittiläisten ruokaan liittyvät huolet ovat jonkin verran hälvenneet parinviime vuoden aikana, osoittaa Britannian elintarvikeviraston tekemätutkimus.Tutkimuksen mukaan 68 prosenttia briteistä kertoi olevansa huolissaanjostakin ruokaan liittyvästä asiasta viime vuonna, kun määrä kaksi vuottaaiemmin oli vielä 71 prosenttia.

Brittien huolet varsinkin hullun lehmän tautia ja geenimuunneltujaelintarvikkeita kohtaan ovat kahden vuoden kuluessa selvästi vähentyneet.Kun vuonna 2000 vielä 61 prosenttia kansalaisista oli huolissaan hullunlehmän taudista eli BSE:stä, oli määrä tipahtanut viime vuonna 45prosenttiin. Geenimuunneltu ruoka huoletti viime vuonna 36 prosenttiabriteistä, kun kaksi vuotta aiemmin 43 prosenttia kansalaisista ilmoittiolevansa huolissaan gm-elintarvikkeista.

JK. Suomessa Satafood ja Saarioinen Oy ovat käynnistäneet brittien toimintaa muistuttavan hankkeen, jonka nimi on ”Ympäristö- ja viestintä – lisää kilpailukykyä sopimustiloille”. Hanke on suunnattu Saarioinen Oy:n sopimusviljelijöille, joita hankkeen piirissä on 70 kappaletta.

Jaa artikkeli