Kiikelinpuisto Oulussa on valittu voittajaksi Vuoden 2002 Ympäristörakenne-kilpailussa. Kunniamaininnan sai kauppakeskus Ison Omenan tuntumassasijaitseva Espoon Piispansilta. Puutarhaliitto ry:n ja Rakennusteollisuus RTry:n Tuoteteollisuusjaoston järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin2.10. Oulussa.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena on tehdä tunnetuksitasokkaita ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla jatoteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyväympäristö.

Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat niille tahoille, jotka ovatkeskeisimmin olleet mukana palkittujen kohteiden rakennuttamisessa,suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiikelinpuiston osalta kunniakirjatluovutettiin puiston pääsuunnittelijoille, VSU Arkkitehtuuri- jaVihersuunnittelu Oy:lle sekä Insinööritoimisto Rantakokko & Co Oy:lle.Rakennuttamisesta kunniakirjan sai Oulun kaupunki, tekninen keskus, katu- javiherpalvelut ja toteuttamisesta Oulun kaupunki, vihertyöt.

Espoon Piispansillan kunniakirjat saivat Espoon kaupungin tekninen keskuskohteen rakennuttajana, SCC Viatek Oy kohteen suunnittelijana ja Iso Omena-projektiorganisaatio toteuttajana.

Kiikelinpuistossa yhdistyvät Perämeren karuus ja toimiva kaupunkipuisto

Uuden asuinalueen tuntumaan rakennetun Kiikelinpuiston suunnittelu onnuorekasta ja ihmisläheistä. Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tuomaristoaviehätti erityisesti se, miten puisto etenee monivaiheisestiasuinrakennuksista merenlahden saarekkeille. Alueen ilme vaihtuu luontevastimoninaisia toimintoja tarjoavasta kaupunkipuistosta Perämeren saaristonkaruuteen. Lisäksi puisto liittyy saumattomasti Oulun keskustan muuhun katu-ja rantaympäristöön.

Myös puiston toiminnallisuus sai tuomaristolta kiitosta. Kiikelinpuistotarjoaa runsaasti erilaisia toimintamahdollisuuksia, on helposti ihmistentavoitettavissa ja toimii kaupunkilaisten jokapäiväisenä käyttöpuistona.

Kaiken kaikkiaan Kiikelinpuisto on erinomainen esimerkki siitä, mitenkäyttämätön ja hoitamaton rantakaistale on otettu kaupunkilaistentehokkaaseen virkistyskäyttöön. Ammattitaitoisella ympäristösuunnittelullaja tasokkaalla rakentamisella alue on muuntunut toimivaksi, ympäristöönsähyvin istuvaksi viheralueeksi.

Tarkoituksenmukaisuus ja tyylikkyys hallitsevat Ison Omenan ympäristöä

Vuoden Ympäristörakenne 2002 -kilpailussa kunniamaininnalle sijoittunutPiispansilta Espoossa yhdistää saumattomasti toisiinsa kauppakeskus IsonOmenan ympäristön ja aluetta palvelevan katu- ja huoltoverkoston.Ympäristörakentamisessa korostuu tarkoituksenmukaisuus. Mihinkään turhaan eiole sorruttu. Kokonaisvaikutelma on tyylikäs ja harmonisen hillitty.

Tarkoituksenmukaisuuden lisäksi Piispansilta sai tuomaristolta kiitostaviimeistellystä ja loppuun asti viedystä suunnittelusta ja rakentamisesta.Ympäristörakentamisen materiaaleja ja teknisiä ratkaisuja on hyödynnettytaitavasti ja tasokkaasti. Rakenneratkaisut, pinnoitemateriaalit,ympäristökalusteet ja kasvillisuus muodostavat hyvin yhteen nivoutuvankokonaisuuden. Alueen jokainen yksityiskohta on viimeistelty huolellisesti.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tuomaristossa ovat mukana Puutarhaliittory:n ja Rakennusteollisuus RT ry Tuoteteollisuusjaoston edustajien lisäksiSuomen Arkkitehtiliiton, Suomen Maisema-arkkitehtiliiton,ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen Asuntomessujen,Viherympäristöliiton, Kiviteollisuusliiton ja lehdistön edustajat.

Jaa artikkeli