Suomalaisilla ei ole puutarhojensa suhteen ulkonäköpaineita. Tämä käy ilmiHusqvarnan huhtikuun lopulla julkistamasta tutkimuksesta. Sen mukaan yli 46prosenttia pohjoismaisista puutarhureista suhtautuu puutarhansa ulkonäköön jahoitoon rennosti. Huomattavasti huolehtivampia ovat esimerkiksi ranskalaisetpuutarhurit.

Usein pinta-alaltaan suurin elementti puutarhassa on nurmikko. Joillekinnurmikko on puutarhan ylpeys, toisille välttämätön paha. Tasaisen vihreästänurmimatosta toki haaveilevat kaikki: niin kaupunkien urbaanipalstojen,omakotitalon puutarhakeitaiden kuin laajojen maaseutupihapiirienkin omistajat.Tasainen nurmimatto syntyy vain, kun nurmikko leikataan säännöllisesti,alkukesällä jopa kaksi kertaa viikossa. Ensimmäisillä leikkauskerroilla ontärkeää olla leikkaamatta nurmikkoa liian lyhyeksi.

Paras leikkauspinta terävillä terillä

Kasvukauden alun tiivistahtisen leikkuukauden jälkeen leikkuuväli harvenee,sillä varsinaisen kesän lämmön myötä nurmikon kasvu hidastuu. Nurmikkoa ajavaasaattaa lohduttaa, että kuumimpana kesäkautena nurmikon kasvu saattaahetkellisesti heiketä. Tämä vaihe on tosin lyhytaikainen, sillä sateiden myötäkasvu voimistuu jälleen.

Husqvarnan ruohonleikkuresta vastaava tuotespesialistiJukka Paasia muistuttaa, että nurmikko kannattaa jättää helteellä pidemmäksi,jotta se ei rusketu. Hyvä muistisääntö on, että ruohon pituudesta pitäisileikata kerrallaan vain kolmasosa. Korkea kasvusto suojaa juuristoa ja heinienvihreät osat säilyttävät värinsä. On nurmikko uusi tai vanha, on leikkurin jasen terien oltava kunnossa.

Kun leikkausjälki on terävä, nurmikon kuivumisen ja sairauksien riski vähenee.Jos leikkauspinta on epätasainen ja rosoinen, ruohonkorret altistuvat helpomminsairauksille ja saattavat kuolla. Tällöin nurmikko muuttuu ruskehtavaksi, jarikkaruohot valtaavat alaa. Hyvä leikkauspinta saadaan käyttämällä teräviäteriä.

Millainen leikkuri sopii minun pihalleni?

Jokainen nurmikko on yksilöllinen. Onko sinun pihasi kuin laakea ja tasainenjalkapallokenttä vai kumpuileva ja monimuotoinen? Monimuotoisille alueille sopiiajoleikkuri, jonka kääntösäde on pieni. Kumpuilevassa maastossa parhaiten toimiinelivetoinen leikkuri.

Ruohonleikkuria hankittaessa kannattaa miettiä kolmea avainasiaa: nurmikonkokoa, nurmikon tyyppiä, sekä sitä haluaako kerätä ruohon pois vai antaako senleikatessa levitä nurmikolle. Jos leikattava alue on suuri ja aukea, kannattaavalita ajoleikkuri, jonka leikkuuleveys on vähintään yksi metri. Jos alue onedelleen suuri, mutta ahtaampikulkuinen puista ja pensaista johtuen, riittääkapeampi leikkuuleveys. Tällöin leikkurin ajoketteryys on tärkeä ominaisuus.

Sivullepuhallustoiminnossa leikkuujäte leviää paremmin kuin taaksepuhaltavassa,joka jättää jälkeensä ”ruohovanan”. Toisaalta taaksepuhaltavan mallinajo-ominaisuudet ovat paremmat. Uusimpien leikkureiden BioClip-toimintohienontaa ruohon pieneksi silpuksi, joka maatuu nopeasti nurmikon ravinteeksi.Lopputulos on tasaisempi ja siistimpi kuin sivulle- tai taaksepuhaltavassaleikkuussa. BioClip hienontaa tehokkaasti myös maahan pudonneet lehdet syksyllä.Viimeistelytyön tarve jää lähes olemattomaksi.

Leikkuujätteen kerääminen ehkäisee rikkaruohojen leviämistä ja leikkuutulos onaina siisti. Kerätyn leikkuujäte voi esimerkiksi kompostoida. Leikkurissajätteen keruutoiminto on suositeltava, jos ruohon leikkaaminen aiheuttaaallergisia reaktioita. Keruutoiminnolla voi myös kerätä syksyisin puistapudonneet lehdet.

Puutarhatraktorit tai Rider-leikkurit voidaan varustaaerilaisin lisälaittein, kuten peräkärryllä, ruohonkerääjällä,sammaleenpoistajalla tai levittimellä. Molempiin on saatavana myös lumenraivaukseen tarkoitettuja lisälaitteita tai kevätsiivousta helpottava katuharja.Näin traktorista tai Riderista on hyötyä ja iloa ympäri vuoden.

Nurmikon ilmaaminen vastustaa sammaloitumista

Joka vuosi on yhtä yllättävää nähdä, miten paljon kuivaa ja kuollutta ainestanurmikosta irtoaa. Paras aika ilmaamiselle on nyt, kun ruoho on alkanut kunnollakasvaa. Nurmikon ilmaaminen hyödyttää nurmikkoa monella tapaa. Toisaalta seirrottaa sammalta ja kuollutta ainesta, mutta ennen kaikkea se antaa ilmaajuurille. Koska sammal ei viihdy ilmastoidussa pintakerroksessa, nurmikon kykyvastustaa sammalen kasvua ja rikkaruohoja paranee. Ilmaamisen ja siistimisenjälkeen on erinomainen tilaisuus kylvää tarvittaessa lisää siemeniä alueelle.

Lannoittaminen vähentää rikkaruohoja

Nurmikkoa kannattaa lannoittaa mieluummin vähän ja usein kuin paljon jaharvakseltaan. Nurmikko pitäisi lannoittaa kasvukauden pituudesta riippuen 3-4kertaa vuodessa. Ensimmäinen lannoitus on parasta tehdä, kun nurmikko alkaaherätä keväällä. Tavallisesti nurmikko pystyy käyttämään lannoitetta hyväkseenvasta muutaman viikon kuluttua lannoittamisesta. Lannoitettaessa onkiinnitettävä huomiota myös toiseen seikkaan: maan on oltava kostea. Jottanurmikko voi käyttää lannoitetta hyväkseen, se tarvitsee kosteutta. Lannoitustakannattaa välttää juuri ennen kuivuusjaksoja tai liian myöhään kasvukaudenlopussa.

Typekkäät NPK-lannoitteet sopivat nurmikolle. Typen olisi oltava sekä nitraatti-että ammoniummuodossa. Nitraattimuotoinen typpi on nopeavaikutteisempi kuinammoniummuotoinen typpi, jota nurmikko pystyy käyttämään hyväkseen vastamyöhemmin. Lannoittaminen lisää nurmikon kykyä vastustaa rikkaruohoja jasammalta. Yleinen harhaluulo on, että lannoitettua nurmikkoa joutuu leikkaamaanuseammin kuin lannoittamatonta. Totuus on, että nurmikkoa saa leikata lähes yhtäusein kummassakin tapauksessa, mutta lannoittamattomassa nurmikossa kasvaaenemmän rikkaruohoja.

Kastele nurmikkoa tai vähennä sen leikkaamista

– Suurin osa kotipuutarhureista ei kastele nurmikkoa. Helteellä riittääkinleikkauskorkeuden nosto, Paasia kertoo.

– Jos nurmikko näyttää terveeltä ja vihreältä, sitä ei normaaliolosuhteissa tarvitse juurikaan kastella. Pitkänkuivuusjakson aikana nurmikkoa on hyvä kastella kunnolla kahdesti viikossa.Nurmikon kasteleminen usein ja vähäisellä vesimäärällä on tuhoisaa, koskatällöin ruohon juuret työntyvät kohti pintaa. Tarpeettoman haihtumisenvälttämiseksi nurmi kannattaa kastella joko illalla tai yöllä, opastaa Jukka Paasia Husqvarnalta.

Jaa artikkeli