Suurtalousperuna maistuu monissa muodoissaan niin koululaisille kuinaikuisille kuluttajille. Perunaa arvostetaan, koska se on terveellistä,edullista, muuntuvaa ja suomalaista ruokaa. Suurtalousperunalla on siltimyös omat ongelmansa. Kuluttajatutkimuskeskuksen haastattelututkimuksenmukaan ongelmat kulminoituvat kuorittuna tarjottavaan keitettyyn perunaan.

Koululaisten mielestä keitinperunan heikkoudet ilmenevät lähinnäkumiperunaongelmana. He valittivat myös perunoiden jäähtymistätarjoilulinjastossa. Aikuisten kuluttajien ryhmässä perunoita moitittiinlisäksi vetisyydestä ja huonosta mausta tai mauttomuudesta. Molemmatkuluttajaryhmät arvelivat, että keitinperunan laatu rakentuu pitkältisuurkeittiössä ja on riippuvainen keittiön toiminnasta.

Keitinperunan laadun uskottiin parantuvan, jos niiden lämpösäilytysaikaa nykyisestälyhennettäisiin. Ratkaisuna ongelmaan pidettiin myös sitä, että perunattarjottaisiin aina kuorineen eikä kuorittuina.

Ammattilaiset korostavat logistiikan toimivuutta

Suurtalousammattilaisten omat arviot keitinperunan laatuongelmien syistäpoikkesivat kuluttajien näkemyksistä. Keskeisimpinä tekijöinä pidettiinperunaketjun logistiikkaa viljelijältä suurkeittiölle. Ammattilaisettoivoisivat, että peruna kulkisi keittiöön mahdollisimman nopeasti ilmanmonia välikäsiä.

Monilla haastateltavilla oli myönteisiä kokemuksia perunan suoristaviljelijätoimituksista. Halukkuutta suoratoimituksiin olisi, mutta niidenesteenä pidettiin yhteensopimattomuutta hankintojen keskittämispyrkimystenkanssa. Ammattilaiset pitivät toivottavana, että keittiöillä olisimahdollisuus valita erilaisten tavarantoimittajien välillä silloin, kunkyseessä on perunan kaltainen tuoretuote.

Suurtalousperunan laatutekijöitä selvittävään tutkimukseen osallistui 18suurtalousalan ammattilaista sekä 23 kuluttajaa, joista puolet oliyläasteikäisiä nuoria ja puolet henkilöstöravintoloissa ruokaileviaaikuisia. Kuluttajatutkimuskeskus toteutti tutkimuksen keväällä ja kesällä2002.

Jaa artikkeli